EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0191

Дело C-191/17: Решение на Съда (пети състав) от 4 октомври 2018 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (Директива 2007/64/ЕО — Платежни услуги във вътрешния пазар — Понятие „платежна сметка“ — Евентуално включване на спестовна сметка, която позволява на ползвателя да внася и тегли средства посредством разплащателна сметка, открита на негово име)

OB C 436, 3.12.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 436/10


Решение на Съда (пети състав) от 4 октомври 2018 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

(Дело C-191/17) (1)

((Директива 2007/64/ЕО - Платежни услуги във вътрешния пазар - Понятие „платежна сметка“ - Евентуално включване на спестовна сметка, която позволява на ползвателя да внася и тегли средства посредством разплащателна сметка, открита на негово име))

(2018/C 436/10)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

Ответник: ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

Диспозитив

Член 4, точка 14 от Директива 2007/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че спестовна сметка, която позволява да се разполага с внесените средства, без да се спазва определен падеж, и при която внасянето и тегленето на средства са възможни единствено посредством разплащателна сметка, не се обхваща от понятието „платежна сметка“.


(1)  ОВ C 239, 24.7.2017 г.


Top