EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0088

Дело C-88/17: Решение на Съда (трети състав) от 11 юли 2018 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus — Финландия) — Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy/Abnormal Load Services (International) Limited (Преюдициално запитване — Сътрудничество по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Съдебна компетентност — Член 5, точка 1, буква б), второ тире — Компетентност на съда по мястото на изпълнение на задължението — Място на доставка на услугите — Договор за превоз на стоки между две държави членки — Маршрут, който се състои от няколко етапа и се изминава с различни превозни средства)

OJ C 319, 10.9.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 319/8


Решение на Съда (трети състав) от 11 юли 2018 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus — Финландия) — Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy/Abnormal Load Services (International) Limited

(Дело C-88/17) (1)

((Преюдициално запитване - Сътрудничество по граждански и търговски дела - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Съдебна компетентност - Член 5, точка 1, буква б), второ тире - Компетентност на съда по мястото на изпълнение на задължението - Място на доставка на услугите - Договор за превоз на стоки между две държави членки - Маршрут, който се състои от няколко етапа и се изминава с различни превозни средства))

(2018/C 319/09)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy

Ответник: Abnormal Load Services (International) Limited

Диспозитив

Член 5, точка 1, буква б), второ тире от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че в рамките на договор като процесния по главното производство относно превоза на стока между държави членки на няколко етапа, с междинни спирания и с различни превозни средства, както мястото на изпращане, така и мястото на доставка на стоката представляват места на предоставяне на услугата по превоз, по смисъла на тази разпоредба.


(1)  ОВ C 112, 10.4.2017 г.


Top