Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0339

Съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16: Решение на Общия съд от 13декември 2018 г. — Ville de Paris, Ville de Bruxelles и Ayuntamiento de Madrid/Комисия (Околна среда — Регламент (ЕС) 2016/646 — Замърсяващи емисии от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) — Определяне на непревишавани стойности (NTE) за емисиите на азотни оксиди при изпитвания в реални условия на движение (RDE) — Жалба за отмяна — Правомощия на общински орган в областта на опазването на околната среда да ограничи движението на някои превозни средства — Пряко засягане — Допустимост — Липса на компетентност на Комисията — Спазване на правните норми от по-висок ранг — Ограничаване на действието на отмяната във времето — Извъндоговорна отговорност — Поправяне на твърдяна вреда, изразена в уронване на имиджа и на доброто име)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 82/42


Решение на Общия съд от 13декември 2018 г. — Ville de Paris, Ville de Bruxelles и Ayuntamiento de Madrid/Комисия

(Съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16) (1)

((Околна среда - Регламент (ЕС) 2016/646 - Замърсяващи емисии от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) - Определяне на непревишавани стойности (NTE) за емисиите на азотни оксиди при изпитвания в реални условия на движение (RDE) - Жалба за отмяна - Правомощия на общински орган в областта на опазването на околната среда да ограничи движението на някои превозни средства - Пряко засягане - Допустимост - Липса на компетентност на Комисията - Спазване на правните норми от по-висок ранг - Ограничаване на действието на отмяната във времето - Извъндоговорна отговорност - Поправяне на твърдяна вреда, изразена в уронване на имиджа и на доброто име))

(2019/C 82/48)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател по дело T-339/16: Ville de Paris (Франция) (представител: J. Assous, адвокат)

Жалбоподател по дело T-352/16: Ville de Bruxelles (Белгия) (представители: M. Uyttendaele и S. Kaisergruber, адвокати)

Жалбоподател по дело T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Испания) (представител: F. Zunzunegui Pastor, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano и J.-F. Brakeland)

Предмет

От една страна, искания на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 2016 г., стр. 1), и от друга страна, искане на основание член 268 ДФЕС за поправяне на вреда, която град Париж твърди, че е претърпял вследствие на приемането на същия регламент

Диспозитив

1)

Отменя точка 2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6), доколкото определя, в точки 2.1.1 и 2.1.2 от приложение IIIA към Регламент № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 715/2007, стойността на окончателния коефициент на съответствие CFpollutant и на временния коефициент на съответствие CFpollutant за масата на азотните оксиди.

2)

Отхвърля жалбите в останалата им част

3)

Запазва действието на отменената съгласно точка 1 от диспозитива разпоредба до приемането в разумен срок на нова правна уредба, заместваща тези разпоредби, като този срок не може да бъде по-дълъг от дванадесет месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

4)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и половината от съдебните разноски, направени от ville de Paris, ville de Bruxelles и ayuntamiento de Madrid.


(1)  ОВ C 314, 29.8.2016 г.


Top