Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0573

Дело C-573/16: Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство), постъпило на 14 ноември 2016 г. — Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

OJ C 22, 23.1.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/16


Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство), постъпило на 14 ноември 2016 г. — Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Дело C-573/16)

(2017/C 022/22)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Air Berlin plc

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Преюдициални въпроси

1)

Облагането при изложените обстоятелства от страна на държава членка на описаното в запитването прехвърляне с гербов налог със ставка 1,5 % противоречи ли, заедно или поотделно, на:

1)

член 10 или член 11 от Първа директива (1);

2)

член 4 или член 5 от Втора директива; или (2); или

3)

членове 12, 43, 48, 49 или 56 от Договора за ЕО?

2)

Различен ли ще е отговорът на първия въпрос, ако прехвърлянето на акции в клирингова служба е необходимо, за да се улесни листването на съответното дружество на фондова борса в тази или друга държава членка?

3)

Различен ли ще е отговорът на първия или на втория въпрос, ако националното право на държава членка допуска оператор на клирингова служба, след получаването на одобрение от данъчните органи, да има възможност да избере прехвърлянето на акции в клиринговата служба да не бъде облагано с гербов налог, а вместо това всяка последваща продажба на акциите в рамките на клиринговата служба да се облага със SDRT [резервиран гербов налог] (при ставка 0,5 % от насрещната престация за продажбата)?

4)

Различен ли ще е отговорът на третия въпрос, ако поради структурата на избраните от съответното дружеството транзакции правото на избор не може да бъде упражнено?


(1)  Директива 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юли 1969 година относно косвените данъци върху набирането на капитал (ОВ L 249, 1969 г., стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 9).

(2)  Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година относно косвените данъци върху набирането на капитал (ОВ L 46, 2008 г., стр. 11).


Top