Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0224

Дело C-224/16: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 20 април 2016 година – Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)/Началник на Митница Бургас като правоприемник на Митница Свиленград

OJ C 243, 4.7.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/22


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 20 април 2016 година – Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)/Началник на Митница Бургас като правоприемник на Митница Свиленград

(Дело C-224/16)

(2016/C 243/23)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)

Ответник: Началник на Митница Бургас като правоприемник на Митница Свиленград

Преюдициални въпроси

1.

Компетентен ли е Съдът, с цел предотвратяване на противоречиви съдебни решения, да тълкува, по обвързващ за юрисдикциите на държавите членки начин, Конвенция ТИР, призната от Европейската икономическа общност с Регламент (ЕИО) № 2112/78 (1) на Съвета от 25.7.1978 г. относно сключване на Митническа конвенция за международен превоз на стоки под знака на ТИР карнети (Конвенция ТИР) от 14 ноември 1975 година в Женева (OB L 252, 1978 г., стр. 1, в сила за Общността от 20.6.1983 г.), когато се касае за областта, уредена от чл. 8 и чл. 11 от тази конвенция, при преценка за наличие на отговорност на гарантираща асоциация, регламентирана и в чл. 457, § 2 от РПМК (2)?

2.

Тълкуването на чл. 457, § 2 от РПМК във връзка с чл.8, § 7 (сега чл.11 § 2) и обяснителните бележки към тях от КТИР позволява ли да се приеме, че в случай като настоящия, при настъпила изискуемост на вземанията по чл. 8, § § 1 и 2 от Митническата конвенция за международен превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, митническите органи са изискали в рамките на възможното, плащането им от титуляря на карнета ТИР, пряко дължащ тези суми, преди да предявят рекламация пред гарантиращата асоциация?

3.

Получателят, който е придобил или задържал стока, за която знае, че е превозена под покритието на ТИР карнет, за която не е установено да е представена и манифестирана пред получаващото митническо учреждение (митница по направление), следва ли да се счита, само поради тези обстоятелства, че е лице, което е трябвало да знае, че стоката е била отклонена от митнически надзор и да бъде признат за солидарен съдлъжник по смисъла на чл. 203, § 3, трето тире във връзка с чл. 213 от Митническия кодекс на Общността?

4.

Ако отговорът на третия въпрос е положителен, бездействието на митническата администрация да изиска плащане на митническото задължение от този получател, пречка ли е за реализиране на отговорността, регламентирана и в чл. 457, § 2 от РПМК на гарантираща асоциация по чл. 1, § 16 от КТИР?


(1)  Регламент (EИО) № 2112/78 на Съвета от 25 юли 1978 година относно сключване на Митническа конвенция за международен превоз на стоки под знака на ТИР карнети (Конвенция ТИР) от 14 ноември 1975 година в Женева

OB L 252, стр. 1; Специално българско издание: глава 2, том 1, стр. 197

(2)  Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

OB L 253, стр. 1; Специално българско издание: глава 2, том 7, стр. 3


Top