Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0060

Дело C-60/16: Преюдициално запитване от Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Швеция), постъпило на 3 февруари 2016 г. — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

OJ C 111, 29.3.2016, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/16


Преюдициално запитване от Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Швеция), постъпило на 3 февруари 2016 г. — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Дело C-60/16)

(2016/C 111/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mohammad Khir Amayry

Ответник: Migrationsverket

Преюдициални въпроси

1)

В случай, че търсещо убежище лице не е задържано към момента, в който компетентната държава членка се съгласява да поеме отговорността за него, но бъде задържано в по-късен момент — тъй като едва тогава се преценява, че е налице значителен риск лицето да се укрие — може ли шестседмичният срок по член 28, параграф 3 от Регламент № 604/2013 (1) да се изчислява от деня, в който лицето е задържано, или следва да се изчислява от друг момент и ако последното е вярното — откога?

2)

Когато търсещо убежище лице не е задържано към момента, в който компетентната държава членка се съгласява да поеме отговорността за него, допуска ли член 28 от регламента прилагането на национална правна уредба, която предвижда в Швеция, че чужденец не може да бъде задържан преди извършването на [прехвърляне] за повече два месеца, ако няма сериозни основания за по-продължителното му задържане, а ако са налице такива сериозни основания чужденецът може да бъде задържан за не повече от три месеца или, ако е вероятно изпълнението да отнеме повече време поради липса на съдействие от страна на чужденеца или е нужно време за получаване на необходимите документи — за не повече от дванадесет месеца?

3)

Ако процедурата за прехвърляне е възобновена след отпадане на суспензивното действие на жалба или искане за преразглеждане (вж. член 27, параграф 3), започва ли да тече нов шестседмичен срок за изпълнение на прехвърлянето или следва да се приспадне броят на дните, през които лицето е било задържано след като компетентната държава членка се е съгласила да поеме отговорността за него или да го приеме обратно?

4)

От значение ли е дали самото търсещо убежище лице, което обжалва решението за прехвърляне, не е поискало спиране на изпълнението на решението за прехвърляне до произнасянето по жалбата (вж. член 27, параграф 3, буква в) и параграф 4)?


(1)  Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, стр. 31).


Top