Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0246

Дело C-246/16: Решение на Съда (първи състав) от 23 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Siracusa — Италия) — Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Данъчна основа — Шеста директива 77/388/ЕИО — Член 11, В, параграф 1, втора алинея — Ограничаване на правото на намаляване на данъчната основа в случай на неплащане от съдоговорителя — Свобода на преценка на държавите членки при транспониране — Пропорционалност на периода на предварително финансиране от страна на оператора)

OJ C 22, 22.1.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/9


Решение на Съда (първи състав) от 23 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Siracusa — Италия) — Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa

(Дело C-246/16) (1)

((Преюдициално запитване - Данък върху добавената стойност (ДДС) - Данъчна основа - Шеста директива 77/388/ЕИО - Член 11, В, параграф 1, втора алинея - Ограничаване на правото на намаляване на данъчната основа в случай на неплащане от съдоговорителя - Свобода на преценка на държавите членки при транспониране - Пропорционалност на периода на предварително финансиране от страна на оператора))

(2018/C 022/10)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Страни в главното производство

Жалбоподател: Enzo Di Maura

Ответник: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa

Диспозитив

Член 11, В, параграф 1, втора алинея от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, трябва да се тълкува в смисъл, че за намаляването на данъчната основа по данъка върху добавената стойност държава членка не може да изисква неуспех на производствата по несъстоятелност, когато те могат да продължат над 10 години.


(1)  ОВ C 260, 18.7.2016 г.


Top