Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0158

Дело C-158/16: Решение на Съда (десети състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo — Испания) — Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Понятието „условия за наемане на работа“ — Признаване на административния статут „неплатен отпуск за изпълнение на особени задачи“ — Национална правна уредба, която предвижда, че при избиране на публична длъжност неплатен отпуск за изпълнение на особени задачи се предоставя само на служители, издържали конкурс, а не и на временно наети служители)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 72/8


Решение на Съда (десети състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Испания) — Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

(Дело C-158/16) (1)

((Преюдициално запитване - Социална политика - Директива 1999/70/ЕО - Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) - Клауза 4 - Принцип на недопускане на дискриминация - Понятието „условия за наемане на работа“ - Признаване на административния статут „неплатен отпуск за изпълнение на особени задачи“ - Национална правна уредба, която предвижда, че при избиране на публична длъжност неплатен отпуск за изпълнение на особени задачи се предоставя само на служители, издържали конкурс, а не и на временно наети служители))

(2018/C 072/10)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Margarita Isabel Vega González

Ответник: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Диспозитив

1)

Клауза 4, точка 1 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено на 18 март 1999 г., приложено към Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие, трябва да се тълкува в смисъл, че използваното в тази разпоредба понятие „условия за наемане на работа“ включва правото на работник, който е бил избран в парламент, да ползва предвидения в националната правна уредба неплатен отпуск за изпълнение на особени задачи, при който изпълнението на трудовото правоотношение е спряно по такъв начин, че до изтичането на срока на парламентарния мандат на работника са гарантирани както неговата работа, така и правото му на повишаване.

2)

Клауза 4 от Рамковото споразумение за срочната работа, приложено към Директива 1999/70, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, според която работникът на срочен трудов договор е изключен напълно от кръга на лицата, които, за да могат да упражняват политически мандат, ползват отпуск, при който изпълнението на трудовото правоотношение е спряно до връщането на работника на работа в края на този мандат, макар това право да е признато на работниците на трудов договор за неопределено време.


(1)  ОВ C 211, 13.6.2016 г.


Top