Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0765

Дело T-765/15: Жалба, подадена на 30 декември 2015 г. — BelTechExport/Съвет

OJ C 68, 22.2.2016, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 68/44


Жалба, подадена на 30 декември 2015 г. — BelTechExport/Съвет

(Дело T-765/15)

(2016/C 068/56)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BelTechExport ZAO (Минск, Беларус) (представители: J. Jerņeva и E. Koškins, lawyers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Регламент (ЕС) 2015/1948 на Съвета от 29 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ 2015 L 284, 2015 г., стр. 62) в частта, в която с него се разширява прилагането на ограничителните мерки, макар действието им временно да е спряно, и по отношение на жалбоподателя,

да отмени Решение (ОВППС) 2015/1957 на Съвета от 29 октомври 2015 година за изменение на решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 284, 2015 г. стр. 149), в частта, в която с него се разширява прилагането на ограничителните мерки, макар действието им временно да е спряно, и по отношение на жалбоподателя, и

да осъди Съвета да заплати направените от жалбоподателя разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първото основание е изведено от липсата в обжалваните актове на достатъчно мотиви за обосноваване на продължаващото включване на жалбоподателя в съответните приложения и от допуснатото от Съвета нарушение на разпоредбите на член 296, втора алинея ДФЕС, задължаващи го да изложи мотиви.

2.

Второто основание е изведено от нарушаването с обжалваните актове на правото на защита и на правото на справедлив процес, утвърдени в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“) и в членове 6 и 13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (наричана по-нататък „ЕКПЧО“), тъй като те били приети без на жалбоподателя да бъде дадена възможност да упражни ефективно правото си на защита, по-конкретно, правото да бъде изслушан и правото да се ползва от производство, в което да може ефективно да поиска да бъде изваден от списъците на лицата и образуванията, по отношение на които се прилагат ограничителните мерки.

3.

Третото основание е изведено от порок на обжалваните актове поради явни грешки в преценката, тъй като те се основават на невярното предположение, че като голямо предприятие от белоруския сектор на производство и търговия с оръжие, жалбоподателят извлича ползи от режима на Лукашенко.

4.

Четвъртото основание е изведено от допуснато с обжалваните актове нарушение на основното право на собственост, утвърдено в член 17 от Хартата и член 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ, което нарушение не се основава на убедителни доказателства и е необосновано и несъразмерно.


Top