Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0712

Дело T-712/15: Жалба, подадена на 3 декември 2015 г. — Crédit Mutuel Arkéa/ЕЦБ

OJ C 59, 15.2.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 59/33


Жалба, подадена на 3 декември 2015 г. — Crédit Mutuel Arkéa/ЕЦБ

(Дело T-712/15)

(2016/C 059/38)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Франция) (представител: H. Savoie, avocat)

Ответник: Европейска централна банка

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени решението на Европейската централна банка от 5 октомври 2015 година (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B8NLR5984/28), с което се определят пруденциалните изисквания към групата Crédit Mutuel.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание, изведено от обстоятелството, че решението на Европейската централна банка от 5 октомври 2015 година (по-нататък „решението“) е незаконосъобразно, с мотива, че то нарушава разпоредбите на европейското право, които ограничават правомощията на ЕЦБ в областта на пруденциалния надзор единствено до кредитните институции.

Това основание има четири части.

Първа част, съгласно която правото, приложимо към ЕЦБ в областта на банковия надзор, ограничава стриктно нейната компетентност единствено до кредитните институции и други финансови институции.

Втора част, съгласно която Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) не е кредитна институция и по отношение на нея ЕЦБ не може да извършва надзора, упражняван над Crédit Mutuel.

Трета част, съгласно която невъзможността за ЕЦБ да упражнява над CNCM правомощие за пруденциален надзор се потвърждава от обстоятелството, че тя няма никакво правомощие да санкционира, както ЕЦБ признава това.

Четвърта част, съгласно която, поради обстоятелство, че няма право да предписва никакви мерки на CNCM, било безсмислено и юридически неправилно в решението да се предписват коригиращи мерки на Групата Crédit Mutuel, която нямала правна форма на съществуване.

2.

Второто основание, изведено от обстоятелството, че решението следва да бъде отменено с мотива, че то неправомерно разглежда съвкупността Crédit Mutuel като група по смисъла на европейските разпоредби, приложими в областта на пруденциалния надзор.

Това основание се състои от три части:

Първа част, съгласно която общият принцип, записан в европейската правна уредба, от една страна е пруденциалният надзор над кредитните институции на индивидуална основа, и от друга страна, консолидираният надзор над групите взаимоспомагателни осигурители с презумпцията, че те могат да бъдат приравнени на единно образувание.

Втора част, съгласно която определените от европейската правна уредба правни условия, позволяващи пруденциален надзор над банковите групи, не са изпълнени.

Трета част, съгласно която едно от трите условия, позволяващи консолидиран надзор над съвкупността Crédit Mutuel, в случая не е изпълнено.

3.

Третото основание, изведено обстоятелството, че решението следва да бъде отменено също така поради това, че с него неправомерно се увеличавало от 8 % на 11 % изискването за базов собствен капитал от първи ред, приложимо към групата Crédit Mutuel Arkéa.

Това основание се състои от две части:

Първа част, съгласно която решението е опорочено от грешка в прилагането на правото.

Втора част, съгласно която решението е опорочено и от грешки в преценката.


Top