Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0616

Дело T-616/15: Жалба, подадена на 3 ноември 2015 г. — Transtec/Комисия

OJ C 27, 25.1.2016, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/67


Жалба, подадена на 3 ноември 2015 г. — Transtec/Комисия

(Дело T-616/15)

(2016/C 027/85)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Transtec (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решенията на Европейската комисия за прихващане, съдържащи се в нейните писма от 25 август, 27 август, 7 септември, 16 септември и 23 септември 2015 г., с които се цели възстановяването на сумата от 624 388,73 EUR,

да се осъди ответникът да заплати 624 388,73 EUR, ведно с мораторна лихва върху тази сума в размер на основния лихвен процент на Европейската централна банка, увеличен с два пункта,

да се осъди ответникът да заплати обезщетение за неимуществената вреда в размер на символичната сума от 1 EUR,

да се осъди ответникът да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първото основание е изведено от нарушение на принципа на правна сигурност, тъй като обжалваните решения били лишени от валидно правно основание.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на принципа на недопускане на неоснователно обогатяване, тъй като сумата от 607 096,08 EUR, ведно с лихвите, е удържана от имуществото на жалбоподателя и е увеличила имуществото на Комисията, без да е налице каквото и да било правно основание за това обогатяване.

3.

Третото основание е изведено от нарушение на членове 42, 44, 45 и 47 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим към 9-ия Европейски фонд за развитие, тъй като Комисията не упражнила правото си на преценка, което ѝ предоставят тези разпоредби, както и от нарушение на принципа на пропорционалност.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушение на принципа на добра администрация, тъй като Комисията нарушила член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

5.

Петото основание е изведено от явни грешки в преценката, допуснати от Комисията.


Top