Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0114

Дело C-114/15: Преюдициално запитване от Сour d'appel de Pau (Франция), постъпило на 6 март 2015 г. — Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

OJ C 171, 26.5.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 171/19


Преюдициално запитване от Сour d'appel de Pau (Франция), постъпило на 6 март 2015 г. — Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

(Дело C-114/15)

(2015/C 171/23)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Pau

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL

Ответник: GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

Преюдициални въпроси

1)

Съвместима ли е с разпоредбите на членове 34 — 36 ДФЕС национална правна уредба, която запазва достъпа до паралелен внос на ветеринарни лекарствени продукти само за търговците на едро, снабдени с разрешителното, предвидено в член 65 от Директива 2001/82/ЕО (1), и по този начин изключва от него лицата, които имат право да продават на дребно, и животновъдите?

2)

Разпоредбите на член 65 от Директива 2001/82/ЕО и на член 16 от Директива 2006/123/ЕО (2) относно услугите означават ли, че една държава членка може основателно да не признае разрешителните за дистрибуция на едро на ветеринарни лекарствени продукти, издадени от компетентните органи на останалите държави членки на техните собствени граждани, и да изисква последните да притежават освен това и разрешителното за дистрибуция на едро, издадено от собствените ѝ национални компетентни органи, за да имат право да искат и използват разрешения за паралелен внос на ветеринарни лекарствени продукти в тази държава членка?

3)

Съвместима ли е с разпоредбите на членове 34, 36 и 56 ДФЕС и с член 16 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите национална правна уредба, която приравнява паралелния внос на ветеринарни лекарствени продукти на притежателите на разрешение за използване, което не се изисква от Директива 2001/82/ЕО, изменена, относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти, и която вследствие на това ги задължава да разполагат с обект на територията на съответната държава членка и да отговарят на всички изисквания за фармакологична бдителност, предвидени в членове 72 — 79 от посочената директива?


(1)  Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, стр. 1; Специално издание на български език, глава 13, том 31, стр. 200).

(2)  Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, стр. 36; Специално издание на български език, глава 13, том 58, стр. 50).


Top