EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0553

Дело C-553/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona (Преюдициално запитване — Обществени поръчки за услуги — Възлагане на поръчката без провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка — „Вътрешно“ възлагане — Условия — Аналогичен контрол — Извършване на основната част от дейността — Дружество изпълнител с публичен капитал, притежавано от няколко органа на местна власт — Дейност, извършвана и в полза на органи на местна власт, които нямат дялово участие — Дейност, наложена от публичен орган, който няма дялово участие)

OJ C 38, 6.2.2017, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/5


Решение на Съда (четвърти състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona

(Дело C-553/15) (1)

((Преюдициално запитване - Обществени поръчки за услуги - Възлагане на поръчката без провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка - „Вътрешно“ възлагане - Условия - Аналогичен контрол - Извършване на основната част от дейността - Дружество изпълнител с публичен капитал, притежавано от няколко органа на местна власт - Дейност, извършвана и в полза на органи на местна власт, които нямат дялово участие - Дейност, наложена от публичен орган, който няма дялово участие))

(2017/C 038/06)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Undis Servizi Srl

Ответник: Comune di Sulmona

в присъствието на: Cogesa SpA

Диспозитив

1)

В рамките на прилагането на практиката на Съда относно прякото „вътрешно“ възлагане на обществени поръчки, за да се определи дали правният субект — изпълнител, осъществява основната част от дейността си за възлагащия орган, в частност органите на местна власт, които са негови акционери и които го контролират, в тази дейност не следва да се включва дейността, наложена на правния субект от публичен орган, който няма дялово участие в този субект, в полза на органи на местна власт, които също нямат дялово участие в посочения субект и не упражняват никакъв контрол върху него. Последната дейност трябва да се разглежда като дейност, извършвана за трети лица.

2)

За целите на преценката дали правният субект — изпълнител, извършва основната част от дейността си за органите на местна власт, които са негови акционери и които съвместно упражняват върху него контрол, аналогичен на този, който упражняват върху собствените си служби, следва да се вземат предвид всички обстоятелства по случая, които могат да включват дейността, която този правен субект — изпълнител, е извършил за същите органи на местна власт, преди да влезе в сила този съвместен контрол.


(1)  ОВ C 27, 25.1.2016 г.


Top