Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0684

Дело T-684/14: Решение на Общия съд от 12 декември 2018 г. — Krka/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на периндопил, лекарствен продукт, предназначен за лечение на сърдечно-съдови заболявания, в оригинален и генеричен вариант — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Споразумение за доброволно уреждане на спорове във връзка с патенти — Лицензионно споразумение — Споразумение за придобиване на технология — Ограничаване на конкуренцията с оглед на целта — Ограничаване на конкуренцията с оглед на резултата — Съгласуване на правото на конкуренцията и патентното право)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 82/27


Решение на Общия съд от 12 декември 2018 г. — Krka/Комисия

(Дело T-684/14) (1)

((Конкуренция - Картели - Пазар на периндопил, лекарствен продукт, предназначен за лечение на сърдечно-съдови заболявания, в оригинален и генеричен вариант - Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС - Споразумение за доброволно уреждане на спорове във връзка с патенти - Лицензионно споразумение - Споразумение за придобиване на технология - Ограничаване на конкуренцията с оглед на целта - Ограничаване на конкуренцията с оглед на резултата - Съгласуване на правото на конкуренцията и патентното право))

(2019/C 82/30)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Ново место, Словения) (представители: T. Ilešič и M. Kocmut, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: F. Castilla Contreras, B. Mongin и C. Vollrath, подпомагани от D. Bailey, barrister)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна, на решение C(2014) 4955 окончателен на Комисията от 9 юли 2014 г. относно процедура за прилагане на членове 101 и 102 ДФЕС (преписка AT.39612 — Périndopril (Servier), в частта, в която се отнася до жалбоподателя

Диспозитив

1)

Отменя член 4 от решение C(2014) 4955 окончателен на Европейската комисия от 9 юли 2014 г. относно процедура за прилагане на членове 101 и 102 ДФЕС (преписка AT.39612 — Périndopril (Servier) в частта, в която се установява участието на Krka Tovarna Zdravil d.d. в посочените в този член споразумения.

2)

Отменя член 7, параграф 4, буква а) от решение C(2014) 4955 окончателен.

3)

Отменя членове 8 и 9 от решение C(2014) 4955 окончателен в частта, в която се отнасят до Krka Tovarna Zdravil.

4)

Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 431, 1.12.2014 г.


Top