Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0330

Дело C-330/14: Преюдициално запитване от Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 8 юли 2014 г.  — Szemerey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

OJ C 303, 8.9.2014, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 303/29


Преюдициално запитване от Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 8 юли 2014 г. — Szemerey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Дело C-330/14)

2014/C 303/37

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Szemerey Gergely

Ответник: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли принципът на гъвкавост и на възможността за изменение по [съображение] 20 от Регламент (ЕО) № 796/2004 (1), [съображение] 27 от същия и [съображения] 18, 23 и 26 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 (2) да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, според която при отглеждане на рядък растителен вид към заявлението за плащане трябва да се приложи сертификат за рядък растителен вид, като се има предвид административната практика, съгласно която е било възможно да се поиска издаване на сертификата само преди подаване на заявлението за плащане между 2 и 15 април 2010 г., този сертификат е можел да се приложи само едновременно с представянето на единното заявление и тази правна уредба не е позволявала санирането на порока на заявлението, изразяващ се в липсата на сертификат?

2)

Съвместим ли е този режим със задължението на държавата членка да не пречи на целите на Общата земеделска политика, или може да се приеме, че ефективното упражняване на правото на помощ от отглеждащите редки растения земеделски производители въз основа на правото на Съюза, е станало невъзможно или прекомерно трудно и непредвидимо през 2010 г., когато е изменено законодателството [изменение на член 43, параграф 6 от Постановление на министерството на земеделието и развитието на селските райони № 61/2009 (от 14 май), въведено с Постановление на министерството на земеделието и развитието на селските райони № 31/2010 (от 30 март)]?

3)

Противоречи ли на [съображение] 57 от Регламент (ЕО) № 796/2004 или на съображение 75 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и по-конкретно на принципа на пропорционалност административна практика, която в случай на липса на сертификат за рядко растение, без се да се отчита дали са налице умисъл, небрежност, нито какви са конкретните обстоятелства, налага санкция за свръхдеклариране по отношение на цялото заявление, въпреки че по отношение на цялата площ заявлението за плащане отговаря в останалата си част на изискванията за отпускане на помощта и земеделският производител отглежда декларираното растение на декларираната площ?

4)

Приложими ли са основанията за освобождаване, посочени в [съображения] 67 или 71 от Регламент (ЕО) № 796/2004 или в [съображение] 75 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, когато земеделският производител изтъква неправомерна или неадекватна административна практика като изключително обстоятелство и се стреми да докаже, че практиката на административния орган е била изцяло или отчасти причината за неговия пропуск?

5)

Може ли приетата декларация за непреодолима сила, представена от земеделския производител във връзка с пълната загуба на културата (посева) да се счита за точна информация, на която се позовават [съображения] 67 от Регламент (ЕО) № 796/2004 и 93 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, която освобождава земеделския производител за непредставянето на сертификата за рядко растение и като последица от това води до освобождаването от санкциите във връзка с цялото заявление?


(1)  Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (ОВ L 141, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 56, стр. 210).

(2)  Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (ОВ L 316, стр. 65).


Top