Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0228

Дело C-228/14: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 12 май 2014 г.  — DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig

OJ C 303, 8.9.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 303/7


Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 12 май 2014 г. — DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig

(Дело C-228/14)

2014/C 303/09

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: DHL Hub Leipzig GmbH

Ответник: Hauptzollamt Braunschweig

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли да се смята, че данъкът върху добавената стойност при внос на стоки, реекспортирани под митнически надзор, тъй като са необщностни стоки, за които обаче е възникнало митническо задължение поради нарушение на задължението по член 204 от МК (1) — в конкретния случай поради пропуск да бъде завършен митническият режим външен транзит в Общността чрез представянето на стоките за митническо оформяне пред компетентната митница преди въвеждането им в съответната трета страна — не е бил законно дължим по смисъла на член 236, параграф 1 от ЦК във връзка с разпоредбите на Директива 2006/112/EО (2), най-малкото при положение че за длъжник на този данък се смята лицето, носител на нарушеното задължение, без то да е разполагало с право да се разпорежда с посочените стоки?


(1)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).

(2)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).


Top