EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0131

Дело C-131/14: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 21 март 2014 г.  — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

OJ C 194, 24.6.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/11


Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 21 март 2014 г. — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Дело C-131/14)

2014/C 194/13

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Ответници: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

Преюдициален въпрос

„Трябва ли Регламент № 1047/2001 (1) и Регламент № 2988/95 (2) да се тълкуват в смисъл, че е забранено и представлява злоупотреба с право и заобикаляне на закона поведението на общностния оператор А (Malvi sas), който поради непритежаването на собствени лицензии за внос или изчерпването на квотата си за внос закупува определени партиди стоки от друг общностен оператор Б (Tonini Roberto & C. sas), който на свой ред закупува от доставчик извън Общността (Bananaservice srl) стоките, продадени в чужбина на друг общностен оператор В (Olivo Maria), който, тъй като отговаря на изискванията, притежава лицензии за внос в рамките на квотата и който, без да прехвърля своите лицензии, свободно внася стоките в Европейската общност, за да ги продаде след освобождаването им от митницата и срещу подходящо възнаграждение, по-ниско от размера на специфичното мито за внос извън рамките на квотата, на същия оператор Б (Tonini Roberto & C.sas), който накрая ги продава на оператора А (MALVI sas)?“


(1)  Регламент (ЕО) № 1047/2001 на Комисията от 30 май 2001 година за установяване на режим на лицензии за внос и сертификати за произход, и за определяне на реда и условията за управление на тарифните квоти за внос на чесън от трети страни (ОВ L 145, стр. 35).

(2)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 166).


Top