EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TJ0463

Решение на Общия съд (пети състав) от 26 ноември 2015 г.
Comunidad Autónoma de Galicia и Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal) срещу Европейска комисия.
Държавни помощи — Цифрова телевизия — Помощ за въвеждане на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони в Испания — Решение, с което помощите се обявяват отчасти за съвместими и отчасти за несъвместими с вътрешния пазар — Понятие за предприятие — Икономическа дейност — Предимство — Услуга от общ икономически интерес — Селективен характер — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Задължение за мотивиране.
Съединени дела T-463/13 и T-464/13.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:901

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.