Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0124

Дела T-124/13 и T-191/13: Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Италия и Испания/Комисия (Езиков режим — Обявления за конкурси на общо основание за назначаване на администратори и асистенти — Избор на втория език измежду три официални езика — Език за общуване с кандидатите в конкурса — Регламент № 1 — Член 1г, параграф 1, член 27 и член 28, буква е) от Правилника за длъжностните лица — Принцип на недопускане на дискриминация — Пропорционалност)

OJ C 389, 23.11.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 389/29


Решение на Общия съд от 24 септември 2015 г. — Италия и Испания/Комисия

(Дела T-124/13 и T-191/13) (1)

((Езиков режим - Обявления за конкурси на общо основание за назначаване на администратори и асистенти - Избор на втория език измежду три официални езика - Език за общуване с кандидатите в конкурса - Регламент № 1 - Член 1г, параграф 1, член 27 и член 28, буква е) от Правилника за длъжностните лица - Принцип на недопускане на дискриминация - Пропорционалност))

(2015/C 389/30)

Езици на производството: италиански и испански

Страни

Жалбоподатели: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомагана от P. Gentili, avvocato dello Stato) (дело T-124/13) и Кралство Испания (представители: първоначално S. Centeno Huerta, впоследствие J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (дело T-191/13)

Ответник: Европейска комисия (представители: по дело T-124/13, J. Currall, B. Eggers и G. Gattinara, а по дело T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz и B. Eggers)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя Италианска република: Кралство Испания (представители: първоначално S. Centeno Huerta, впоследствие J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Предмет

По дело Т-124/13, искане за отмяна, първо, на обявление за конкурс на общо основание EPSO/AST/125/12 с изпити с цел да бъде съставен списък за назначения на асистенти в областите одит, финанси/счетоводство и икономика/статистика (OВ C 394 A, 2012 г., стр. 1), второ, на обявление за конкурс на общо основание EPSO/AST/126/12 по квалификации и с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на асистенти в областите биология, науки за живота и здравни науки; химия; физика и материалознание; ядрени изследвания; гражданско и машинно инженерство, инженерство в електротехниката и електрониката (OВ C 394 A, 2012 г., стр. 11) и трето, на обявление за конкурс на общо основание EPSO/AD/248/13 по квалификации и с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на администратори (AD 6) в областите сигурност на сградите и инженерство в областта на специалните строителни техники (OВ C 29 A, 2013 г., стр. 1), а по дело Т-191/13 — искане за отмяна на обявление за конкурс на общо основание EPSO/AD/248/13

Диспозитив

1)

Съединява дело T-124/13 и дело T-191/13 за целите на съдебното решение.

2)

Отменя обявлението за конкурс на общо основание EPSO/AST/125/12 за съставяне на списък с резерви за назначаване на асистенти в областите одит, финанси/счетоводство и икономика/статистика, обявлението за конкурс на общо основание EPSO/AST/126/12 за съставяне на списък с резерви за назначаване на асистенти в областите биология, науки за живота и здравни науки; химия; физика и материалознание; ядрени изследвания; гражданско и машинно инженерство, инженерство в електротехниката и електрониката, както и обявлението за конкурс на общо основание EPSO/AD/248/13 за съставяне на списък с резерви за назначаване на администратори (AD 6) в областите сигурност на сградите и инженерство в областта на специалните и строителни техники.

3)

Осъжда Европейската комисията да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, разноските на Италианска република по дело T-124/13 и тези на Кралство Испания по дело T-191/13.

4)

Кралство Испания понася собствените си разноски във връзка с участието си като встъпила страна по дело T-124/13.


(1)  ОВ C 164, 8.6.2013 г.


Top