Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0019

Дело C-19/12: Решение на Съда (осми състав) от 7 март 2013 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд (България) — „Ефир“ ООД/Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив (Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — Непосредствено действие)

OJ C 123, 27.4.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 123/7


Решение на Съда (осми състав) от 7 март 2013 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд (България) — „Ефир“ ООД/Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив

(Дело C-19/12) (1)

(Данък върху добавената стойност - Директива 2006/112/ЕО - Членове 62, 63, 65, 73 и 80 - Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица - Бартер - ДДС за строителните услуги - Данъчно събитие - Изискуемост - Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие - Авансово плащане на цялата насрещна престация - Авансово плащане - Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги - Непосредствено действие)

2013/C 123/09

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател:„Ефир“ ООД

Ответник: Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив

Предмет

Преюдициално запитване — Върховен административен съд — Тълкуване на член 62, параграфи 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7; поправки — ОВ L 74, 2011 г., стр. 3 и ОВ L 249, 2012 г., стр. 15) — Настъпване на данъчното събитие — Национално законодателство, предвиждащо прилагане на понятието за данъчно събитие както за облагаеми, така и за освободени доставки — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези физически лица

Диспозитив

1.

Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство, когато в полза на дружество са учредени права на строеж за построяването на сгради като насрещна престация за услуги по изграждането на някои обекти на недвижима собственост, които дружеството се задължава да предаде в завършен вид на учредителите на правата на строеж, посочените членове допускат данъкът върху добавената стойност за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правата на строеж, тоест преди предоставянето на услугите, щом към момента на учредяване на тези права всички релевантни елементи на бъдещите доставки на услуги са вече известни, поради което в частност и разглежданите услуги са точно определени, и след като стойността на тези права може да получи парично изражение — което следва да се установи от запитващата юрисдикция.

При обстоятелства като тези в главното производство, при които доставките не са осъществени между свързани лица по смисъла на член 80 от Директива 2006/112 —което все пак следва да се установи от запитващата юрисдикция, — членове 73 и 80 от същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, ако насрещната престация на доставка е определена изцяло в стоки или услуги, данъчната основа на доставката е пазарната стойност на предоставените стоки или услуги.

2.

Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 имат непосредствено действие.


(1)  ОВ C 89, 24.3.2012 г.


Top