Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0651

Дело C-651/11: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 19 декември 2011 г. — Staatssecretaris van Financiën, друга страна в производството: X BV

OJ C 73, 10.3.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/17


Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 19 декември 2011 г. — Staatssecretaris van Financiën, друга страна в производството: X BV

(Дело C-651/11)

2012/C 73/30

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Staatssecretaris van Financiën

Друга страна в производството: X BV

Преюдициални въпроси

1.

Може ли прехвърлянето на 30 % от акциите на дружество, на което прехвърлителят на акциите предоставя подлежащи на облагане с ДДС услуги, да се приравни на прехвърляне на съвкупност или част от активи по смисъла на член 5, параграф 8 от Шеста директива при доставка на стоки и/или по смисъла на член 6, параграф 5 от Шеста директива (1) при доставка на услуги?

2.

При отрицателен отговор на първия въпрос: може ли посоченото в този въпрос прехвърляне на акции да се приравни на прехвърляне на съвкупност или част от активи по смисъла на член 5, параграф 8 от Шеста директива при доставка на стоки и/или по смисъла на член 6, параграф 5 от Шеста директива при доставка на услуги, при условие че останалите акционери, които също предоставят подлежащи на облагане с ДДС услуги на дружеството, чиито акции се прехвърлят, (почти) едновременно прехвърлят на същото лице всички останали акции в дружеството?

3.

При отрицателен отговор и на втория въпрос: следва ли посоченото в първия въпрос прехвърляне на акции да се разглежда като прехвърляне на съвкупност или част от активи по смисъла на член 5, параграф 8 и/или член 6, параграф 5 от Шеста директива, като се има предвид, че това прехвърляне се намира в тясна връзка с дейността по управление, извършвана в рамките на участието в дружеството?


(1)  Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1).


Top