Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0241

Дело C-241/11: Иск, предявен на 19 май 2011 г. — Европейска комисия/Чешка република

OJ C 232, 6.8.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/16


Иск, предявен на 19 май 2011 г. — Европейска комисия/Чешка република

(Дело C-241/11)

2011/C 232/27

Език на производството: чешки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: Z. Malůšková, N. Yerrell и K.-Ph. Wojcik)

Ответник: Чешка република

Искания на ищеца

да се постанови, че като не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с членове 8, 9, 13, 15—18 и член 20, параграфи 2—4 от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (1), и така не е изпълнила задълженията си по член 22, параграф 1 от тази директива, Чешката република не е изпълнила задълженията си, възникнали с Решение по дело C-343/08, Комисия/Чешка република, като по този начин Чешката република не е изпълнила задълженията си по член 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

да се осъди Чешката република да заплати на Комисията по сметка „собствени ресурси на Европейския съюз“

както еднократно платима сума в размер на 5 644,80 EUR за всеки ден забава да бъдат приети мерките, които са предвидени в Решение по дело C-343/08, Комисия/Чешка република, считано от деня на постановяване на това решение, 14 януари 2010 г.,

до деня на постановяване на решение по настоящото дело, или

до деня, в който Чешката република приеме мерките, които са предвидени в Решение по дело C-343/08, Комисия/Чешка република, ако този ден предхожда деня на постановяване на решение по настоящото дело, така и

периодична имуществена санкция в размер на 22 364,16 EUR за всеки ден забава да бъдат приети мерките, които са предвидени в Решение по дело C-343/08, Комисия/Чешка република, считано от деня на постановяване на това решение до деня, в който Чешката република приеме мерките, които са предвидени в Решение по дело C-343/08, Комисия/Чешка република; и

да се осъди Чешката република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

На 14 януари 2010 г. Съдът постановява Решение по дело C-343/08, Комисия/Чешка република (2), в което посочва, че „като не е приела в предвидения срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с членове 8, 9, 13, 15—18 и член 20, параграфи 2—4 от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Чешката република не е изпълнила задълженията си по член 22, параграф 1 от тази директива“.

До момента Чешката република не е уведомила Комисията, че е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с членове 8, 9, 13, 15—18 и член 20, параграфи 2—4 от Директива 2003/41/ЕО, за да изпълни задълженията си по член 22, параграф 1 от тази директива. Поради това Комисията счита, че Чешката република не е приела мерките, които са предвидени в Решение по дело C-343/08. Съгласно член 260, параграф 2 ДФЕС, ако Комисията реши, че съответната държава членка не е предприела мерките за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз, тя може да сезира Съда на Европейския съюз и същевременно да посочи размера на еднократно платимата сума или периодичната имуществена санкция, която тази държава членка трябва да заплати, и която според нея е съобразена с обстоятелствата. Въз основа на метода, определен в Съобщение на Комисията относно прилагането на член 228 от Договора за ЕО (SEC/2005/1658), Комисията моли Съда да осъди ответника да заплати еднократно платимата сума и периодичната имуществена санкция в размера, посочен в исканията по-горе.


(1)  ОВ L 235, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 219.

(2)  Все още непубликувано в Сборника.


Top