Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0257

Дело C-257/11: Решение на Съда (трети състав) от 29 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel București — Румъния) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Директива 2006/112/ЕО — Данък върху добавената стойност — Членове 167, 168 и 185 — Право на приспадане — Корекция на приспаданията — Придобиване на терен и на построените върху него сгради с цел разрушаване на тези сгради и изграждане на проект за недвижим имот върху този терен)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 26/8


Решение на Съда (трети състав) от 29 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel București — Румъния) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Дело C-257/11) (1)

(Директива 2006/112/ЕО - Данък върху добавената стойност - Членове 167, 168 и 185 - Право на приспадане - Корекция на приспаданията - Придобиване на терен и на построените върху него сгради с цел разрушаване на тези сгради и изграждане на проект за недвижим имот върху този терен)

2013/C 26/14

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel București

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Gran Via Moinești Srl

Ответници: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Предмет

Преюдициално запитване — Curtea de Apel București — Тълкуване на членове 167, 168 и 185, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7) — Право на приспадане на ДДС за придобиването на подлежащи на разрушаване постройки с цел реализирането на проект във връзка с недвижим имот — Подготвителна икономическа дейност за реализирането на проекта във връзка с недвижим имот, изразяваща се в първоначални инвестиционни разходи, извършени за нуждите на реализирането на споменатия проект — Корекция на приспаднатията ДДС

Диспозитив

1.

Членове 167 и 168 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство дружество, което е придобило терен и построените върху него сгради с цел разрушаването им и изграждането на жилищен комплекс върху терена, има правото да приспадне данъка върху добавената стойност за придобиването на посочените сгради.

2.

Член 185 от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство разрушаването на сградите, придобити с терена, върху който са били построени, извършено с цел изграждане на жилищен комплекс на мястото на тези сгради, не води до задължение за корекция на първоначално приспаднатия ДДС за придобиването на посочените сгради.


(1)  ОВ C 238, 13.8.2011 г.


Top