Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0136

Дело C-136/11: Решение на Съда (първи състав) от 22 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Schienen-Control Kommission — Австрия) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Транспорт — Железопътен транспорт — Задължение за управителя на железопътната инфраструктура да предоставя на железопътните предприятия в реално време всички данни за движението на влаковете, и по-специално за евентуалните закъснения на влаковете за връзка)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 26/5


Решение на Съда (първи състав) от 22 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Schienen-Control Kommission — Австрия) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Дело C-136/11) (1)

(Транспорт - Железопътен транспорт - Задължение за управителя на железопътната инфраструктура да предоставя на железопътните предприятия в реално време всички данни за движението на влаковете, и по-специално за евентуалните закъснения на влаковете за връзка)

2013/C 26/09

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Schienen-Control Kommission

Страни в главното производство

Жалбоподател: Westbahn Management GmbH

Ответник: ÖBB Infrastruktur AG

Предмет

Преюдициално запитване — Schienen-Control Kommission —Тълкуване на член 8, параграф 2 и на част II от приложение II към Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, стp. 14), както и на член 5 и на приложение II към Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност (ОВ L 75, стp. 29, Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, стр.66) — Задължение за управителя на железопътната инфраструктура да предоставя на железопътните предприятия в реално време всички данни за движението на влаковете, и по-специално за евентуалните закъснения на влаковете за връзка

Диспозитив

1.

Член 8, параграф 2 във връзка с част II от приложение II към Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, трябва да се тълкуват в смисъл, че информацията относно основните връзки трябва да включва, освен обявеното в разписанието време на тръгване, и закъсненията или отмяната на тези влакове за връзка, независимо от това кое железопътно предприятие ги осигурява.

2.

Член 8, параграф 2 във връзка с част II от приложение II към Регламент № 1371/2007, както и член 5 във връзка с приложение II от Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година за разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура, изменена с Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година, трябва да се тълкуват в смисъл, че управителят на инфраструктурата е длъжен да предоставя на железопътните предприятия по недискриминационен начин в реално време данните за влаковете, използвани от други железопътни предприятия, когато тези влакове представляват основни връзки по смисъла на част II от приложение II към Регламент № 1371/2007.


(1)  ОВ C 173, 11.6.2011 г.


Top