EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0218

Решение на Общия съд (пети състав) от 30 май 2013 г.
DHL International GmbH срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП).
Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността "SERVICEPOINT" - По-ранни фигуративни марки на Общността "ServicePoint" и по-ранни национални марки - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Сходство на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) и член 76, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009.
Дело T-218/10.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:281

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.