EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0077

Решение на Общия съд (четвърти състав) от 29 февруари 2012 г.
Certmedica International GmbH (T-77/10) и Lehning entreprise (T-78/10) срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП).
Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността "L112" - По-ранна френска словна марка "L.114" - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Сходство на стоките - Сходство на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Липса на реално използване на по-ранната марка - Член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 - Обявяване на частична недействителност.
Съединени дела T-77/10 и T-78/10.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:95

Решение на Общия съд (четвърти състав) от 29 февруари 2012 г. — Certmedica International и Lehning entreprise/СХВП — Lehning entreprise и Certmedica International (L112)

(Съединени дела T‑77/10 и T‑78/10)

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „L112“ — По-ранна френска словна марка „L.114“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на стоките — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на реално използване на по-ранната марка — Член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Обявяване на частична недействителност“

Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Наличие на идентична или сходна по-ранна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги (член 8, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точки 73, 76 и 106—110)

Предмет

Искане за отмяна на решението на втори апелативен състав на СХВП от 9 декември 2009 г. (преписка R 934/2009‑2), постановено в производство по обявяване на недействителност със страни Lehning entreprise и Certmedica International GmbH

Диспозитив

1)

По дело T‑77/10:

–        отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 9 декември 2009 г. (преписка R 934/2009‑2) в частта, в която се обявява за недействителна регистрацията на марката „L112“ за „ветеринарни препарати“,

–        отхвърля жалбата в останалата ѝ част,

–        осъжда Certmedica International GmbH и СХВП да понесат направените от тях съдебни разноски,

–        осъжда Lehning entreprise да заплати съдебните разноски във връзка с встъпването му.

2)

По дело T‑78/10:

–        отхвърля жалбата,

–        осъжда Lehning entreprise да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати разноските на СХВП,

–        осъжда Certmedica International да заплати съдебните разноски във връзка с встъпването му.

Top