Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TA0446

Дело T-446/10: Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. — Dow AgroSciences и Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Комисия (Продукти за растителна защита — Активно вещество трифлуралинн — Невключване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО — Регламент (ЕО) №°33/2008 — Ускорена процедура за оценка — Явна грешка в преценката — Принцип на недопускане на дискриминация — Пропорционалност)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/13


Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. — Dow AgroSciences и Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Комисия

(Дело T-446/10) (1)

((Продукти за растителна защита - Активно вещество трифлуралинн - Невключване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО - Регламент (ЕО) №o33/2008 - Ускорена процедура за оценка - Явна грешка в преценката - Принцип на недопускане на дискриминация - Пропорционалност))

(2015/C 346/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Dow AgroSciences Ltd (Хитчин, Обединено кралство) и Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Фуншал, Португалия) (представители: K. Van Maldegem и C. Mereu, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално P. Ondrůšek и F. Wilman, впоследствие P. Ondrůšek и G. von Rintelen, подпомагани от J. Stuyck, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на Решение 2010/355/ЕС на Комисията от 25 юни 2010 година относно невключването на трифлуралин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 160, стр. 30).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Dow AgroSciences Ltd и Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda понасят, наред с направените от тях съдебни разноски, и съдебните разноски на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 346, 18.12.2010 г.


Top