EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0379

Решение на Съда (трети състав) от 24 ноември 2011 г.
Европейска комисия срещу Италианска република.
Неизпълнение на задължения от държава членка - Общ принцип на отговорност на държавите членки за нарушение на правото на Съюза от действаща като последна инстанция тяхна юрисдикция - Изключване на всякаква отговорност на държавата за вреди, причинени от тълкуването на правни норми или преценката на факти и доказателства, извършени от действаща като последна инстанция юрисдикция - Национално законодателство, което ограничава отговорността на държавата само до допуснатите от такава юрисдикция случаи на умисъл или груба небрежност.
Дело C-379/10.

European Court Reports 2011 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:775

Решение на Съда (трети състав) от 24 ноември 2011 г. — Комисия/Италия

(Дело C‑379/10)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Общ принцип на отговорност на държавите членки за нарушение на правото на Съюза от действаща като последна инстанция тяхна юрисдикция — Изключване на всякаква отговорност на държавата за вреди, причинени от тълкуването на правни норми или преценката на факти и доказателства, извършени от действаща като последна инстанция юрисдикция — Национално законодателство, което предвижда ангажиране на отговорността на държавата само в случаи на умисъл или груба небрежност, допуснати от такава юрисдикция“

Право на Съюза — Права, предоставени на частноправни субекти — Нарушение от държава членка — Задължение за поправяне на вредите, причинени на частноправни субекти — Условия в случай на нарушение, вменимо на върховна юрисдикция — Явно нарушение — Национално законодателство, което предвижда ангажиране на отговорността само в случаи на умисъл или груба небрежност — Недопустимост (вж. точки 40—42, 46 и 48 и диспозитива.)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на общия принцип на отговорност на държавите членки за нарушение на правото на Съюза от действаща като последна инстанция тяхна юрисдикция — Отговорност само в случаи на умисъл или груба небрежност

Диспозитив

1)

Като по силата на член 2, параграфи 1 и 2 от Закон № 117 за поправянето на вреди, причинени при изпълнението на съдебните функции, и за гражданската отговорност на магистратите от 13 април 1988 г. [legge n. 117 (sul) risarcimento dei danni cagionati nell’ esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati]

–        е изключила всякаква отговорност на италианската държава за вредите, причинени на частноправни субекти от нарушение на правото на Съюза, извършено от действаща като последна инстанция национална юрисдикция, в случаите, когато това нарушение е резултат от направено от тази юрисдикция тълкуване на правни норми или преценка на факти и доказателства, и

–        като е предвидила ангажирането на тази отговорност само в случаи на умисъл или груба небрежност,

Италианската република не е изпълнила задълженията си по силата на общия принцип за отговорност на държавите членки за нарушение на правото на Съюза от действаща като последна инстанция тяхна юрисдикция.

2)

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.

Top