EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0265

Решение на Общия съд (четвърти състав) от 26 септември 2012 г.
Enrique Serrano Aranda срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП).
Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за регистрация на словна марка на Общността "LE LANCIER" - По-ранни национални словна и фигуративни марки "EL LANCERO" - Относителни основания за отказ - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Отхвърляне на възражението.
Дело T-265/09.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:472

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Решение на Общия съд (четвърти състав) от 26 септември 2012 г. — Serrano Aranda/СХВП — Burg Groep (LE LANCIER)

(Дело T-265/09)

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „LE LANCIER“ — По-ранни национални словни и фигуративни марки „EL LANCERO“ — Относителни основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Отхвърляне на възражението“

1.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Преценка на вероятността от объркване — Критерии (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 15, 16, 43, 74 и 75)

2.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Словна марка „LE LANCIER“ — Словни и фигуративни марки „EL LANCERO“ (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 18, 70 и 76)

3.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между съответните стоки или услуги — Критерии за преценка — Допълващ характер на стоките (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 22 и 34)

4.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между разглежданите марки — Критерии за преценка — Комбинирана марка (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 51 и 52)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 27 март 2009 г. (преписка R 366/2008-1), постановено в производство по възражение със страни г-н Enrique Serrano Aranda и Burg Groep BV

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Enrique Serrano Aranda да заплати съдебните разноски.

Top