EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0124

Решение на Общия съд (четвърти състав) от 7 юли 2010 г.
Valigeria Roncato SpA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП).
Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността "CARLO RONCATO" - Нерегистрирани национални фигуративни марки "RV RONCATO" и нерегистрирана национална словна марка "RONCATO" - По-ранна национална фигуративна марка "RV RONCATO" и по-ранна национална словна марка "RONCATO" - Липса на вероятност от неоснователно извличане на полза от отличителния характер и от репутацията на по-ранните марки - Наличие на основателна причина за използването на заявената марка - Относителни основания за отказ - Член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009).
Дело T-124/09.

European Court Reports 2010 II-00134*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:290

Решение на Общия съд (четвърти състав) от 7 юли 2010 г. — Valigeria Roncato/СХВП — Roncato (CARLO RONCATO)

(Дело T-124/09)

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „CARLO RONCATO“ — Нерегистрирани национални фигуративни марки „RV RONCATO“ и нерегистрирана национална словна марка „RONCATO“ — По-ранна национална фигуративна марка „RV RONCATO“ и по-ранна национална словна марка „RONCATO“ — Липса на вероятност от неоснователно извличане на полза от отличителния характер и от реномето на по-ранните марки — Наличие на основателна причина за използването на заявената марка — Относителни основания за отказ — Член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)“

1.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Условия (член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точка 18)

2.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, която се ползва с реноме — Защита на по-ранната марка с реноме, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от реномето на по-ранната марка (член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 45 и 47—51)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 23 януари 2009 г. (преписки № R 237/2008‑1 и № R 236/2008‑1), постановено в производство по възражение между Valigeria Roncato SpA и Roncato Srl

Данни, свързани с преписката

Заявител на марката на Общността:

Roncato Srl

Марка на Общността, предмет на спора:

Словна марка „CARLO RONCATO“ за стоки от класове 3, 9 и 14 — заявка № 4631719

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението:

Valigeria Roncato SpA

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението:

Италианска фигуративна марка „RV RONCATO“ (№ 662773), италианска словна марка „RONCATO“ (№ 510528) и италиански фигуративни марки „RV RONCATO“, които не са регистрирани

Решение на отдела по споровете:

Частично уважава възражението.

Решение на апелативния състав:

Отхвърля възражението и изцяло уважава заявката за регистрация.


Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Valigeria Roncato SpA да заплати съдебните разноски.

Top