Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0035

Дело C-35/09: Преюдициално запитване, отправено от Corte suprema di cassazione (Италия) на 28 януари 2009 г.  — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza

OJ C 82, 4.4.2009, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 82/16


Преюдициално запитване, отправено от Corte suprema di cassazione (Италия) на 28 януари 2009 г. — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza

(Дело C-35/09)

(2009/C 82/29)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Ищец: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Ответник: Paolo Speranza

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 4, параграф 1, буква в) от Директива № 69/335/ЕО (1), съгласно който се облага с данък върху вноската увеличаването на капитала на капиталово дружество чрез вноски на активи от всякакъв вид, да се тълкува в смисъл, че подлежи на облагане действителната вноска, а не самото решение за увеличаване на капитала, което по същество е останало неизпълнено?

2)

Трябва ли член 4, параграф 1, буква в) от Директива № 69/335/ЕО да се тълкува в смисъл, че следва да се облага с данък единствено дружеството бенефициер, но не и длъжностното лице, което съставя или получава акта?

3)

При всички положения, съвместими ли са с принципа на пропорционалност средствата за защита, които италианската правна уредба предоставя на длъжностното лице, като се има предвид, че член 38 от Президентски указ № 131 от 1986 г. предвижда, че недействителността или възможността за отмяна на решението за увеличаване на капитала са ирелевантни и допуска възстановяване на платения данък единствено вследствие на влязло в сила съдебно решение по гражданско дело, с което се обявява недействителността или се извършва отмяната.


(1)  ОВ L 249, стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 9.


Top