Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0019

Дело C-19/09: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Wien (Австрия) на 15 януари 2009 г.  — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA

OJ C 82, 4.4.2009, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 82/12


Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Wien (Австрия) на 15 януари 2009 г. — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA

(Дело C-19/09)

(2009/C 82/22)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Wien

Страни в главното производство

Жалбоподател: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Ответник: Silva Trade, SA

Преюдициални въпроси

1)

а)

Член 5, точка 1, буква б), второ тире от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1) (наричан по-нататък „Регламент Брюксел I“) прилага ли се към договор за предоставяне на услуги и когато съгласно уговореното услугите се предоставят в няколко държави-членки?

б)

При утвърдителен отговор на предходния въпрос: следва ли посочената разпоредба да се тълкува в смисъл, че мястото на изпълнение на характерното задължение трябва да се определя въз основа на основното място на дейност на доставчика на услугите, което се преценява в зависимост от продължителността и значимостта на тази дейност;

в)

когато е невъзможно да се определи основно място на дейност — следва ли посочената разпоредба да се тълкува в смисъл, че искът във връзка с всички произтичащи от договора права може да се предявява по избор на ищеца в което и да е от местата на изпълнение на територията на Общността?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос: прилага ли се член 5, точка 1, буква а) от Регламент Брюксел I към договор за предоставяне на услуги и когато съгласно уговореното услугите се предоставят в няколко държави-членки?


(1)  ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74.


Top