Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0226

Дело T-226/08: Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/СХВП — Schwarzbräu (Alaska)

OJ C 223, 30.8.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/47


Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/СХВП — Schwarzbräu (Alaska)

(Дело T-226/08)

(2008/C 223/83)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Германия) (представител: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Германия)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 8 април 2008 г. (преписка R 1124/2004-4),

да се заличи изцяло марка на Общността № 505 503 „Alaska“ поради наличието на абсолютни основания за отказ на регистрация,

при условията на евентуалност по отношение на второто искане

да се обяви за недействителна марка на Общността № 505 503 „Alaska“поне за следните стоки: „Минерални и газирани води и други безалкохолни напитки от клас 32“.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: Словна марка „Alaska“ за стоки от клас 32 (марка на Общността № 505 503).

Притежател на марката на Общността: Schwarzbräu GmbH.

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: Жалбоподателят.

Решение на отдела по заличаването: Частично уважаване на искането за обявяване на недействителността на посочената марка.

Решение на апелативния състав: Отмяна на обжалваното решение и отхвърляне на искането за обявяване на недействителността на посочената марка.

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент (ЕО) № 40/94 (1).


(1)  Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


Top