Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0306

Дело C-306/08: Иск, предявен на 9 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

OJ C 223, 30.8.2008, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/36


Иск, предявен на 9 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

(Дело C-306/08)

(2008/C 223/58)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: A. Alcover San Pedro и D. Kukovec)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

Да се установи, че като е възложило програмите за интегрирано действие в съответствие със Закон 6/1994 от 15 ноември за уреждане на дейността по градоустройство в Comunidad Valenciana, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по Директива 93/37/ЕИО (1) на Съвета от 14 юни 1993 г. за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство и по-специално по член 1, член 6, параграф 6, член 11, член 12 и глава 2 от Дял IV (членове 24-29) от нея,

Да се установи, че като е възложило програмите за интегрирано действие в съответствие със Закон 16/2005 за градоустройството на Валенсия, приложен с Регионален декрет за Валенсия 67/2006 от 12 май за одобряване на Правилник за устройство на територията и градоустройство, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 2, член 6, член 24, член 30, член 31, параграф 4, буква a), член 48, параграф 2, и член 53 от Директива 2004/18/ЕО (2) на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки;

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Комисията сочи, че възлагането на програмите за интегрирано действие (PAI), които представляват инструмент за селищно развитие, установен със Закон 6/1994 от 15 ноември за уреждане на дейността по градоустройство в Comunidad Valenciana (LRAU) и със Закон 16/2005 за градоустройството на Валенсия (LUV), който заменя LRAU, се отнася до обществени поръчки, които трябва да се възлагат в съответствие с Директива 93/37/ЕО и Директива 2004/18/ЕО. С други думи, Комисията твърди, че PAI представляват възлагани от териториални единици договори за обществени поръчки за строителство на инфраструктура от избрани от местните органи предприемачи.

Комисията счита, че с LUV се нарушават общностните директиви за обществените поръчки в различни насоки, включително по отношение на привилегированото положение на първия оферент, опитът на оферентите във връзка със сходни договори, представянето на алтернативи на предложението на първия оферент в отворени пликове, уредбата на варианти, критериите за възлагане на PAI, възможността за изменение на договора след неговото възлагане (например възможността за увеличаване на таксите за градоустройство) и уредбата на случаите на непълно изпълнение на договора от оферента, на който той е възложен. Някои от тези нарушения са общи за LRAU и LUV, а други са специфични за LUV.


(1)  ОВ L 199, стр. 54.

(2)  ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116.


Top