Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0570

Дело C-570/08: Решение на Съда (трети състав) от 21 октомври 2010 г. (преюдициално запитване от Anotato Dikastirio Kyprou, Република Кипър) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon (Обществени поръчки — Директива 89/665/ЕИО — Член 2, параграф 8 — Несъдебен орган, отговорен за производствата по обжалване — Отмяна на решението на възложител за приемане на оферта — Възможност за възложителя да обжалва тази отмяна пред съд)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/8


Решение на Съда (трети състав) от 21 октомври 2010 г. (преюдициално запитване от Anotato Dikastirio Kyprou, Република Кипър) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon

(Дело C-570/08) (1)

(Обществени поръчки - Директива 89/665/ЕИО - Член 2, параграф 8 - Несъдебен орган, отговорен за производствата по обжалване - Отмяна на решението на възложител за приемане на оферта - Възможност за възложителя да обжалва тази отмяна пред съд)

2010/C 346/12

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Anotato Dikastirio Kyprou

Страни в главното производство

Ищец: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Ответник: Anatheoritiki Archi Prosforon

Предмет

Преюдициално запитване — Anotato Dikastirio Kyprou (Кипър) — Тълкуване на член 2, параграф 8 от Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (ОВ L 395, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 237) — Право на възложителя на съдебно обжалване на решенията на отговорен орган по смисъла на тази разпоредба, който не е съдебен орган

Диспозитив

Член 2, параграф 8 от Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство, изменена с Директива 92/50/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година, следва да се тълкува в смисъл, че той не създава задължение за държавите членки да предвидят в полза и на възложителите способ за обжалване по съдебен ред на първоначалните решения на несъдебни органи, отговорни за производствата по обжалване в областта на възлагането на обществени поръчки. Въпреки това тази разпоредба не ограничава държавите членки евентуално да предвидят в своя правен ред подобен способ за обжалване в полза на възложителите.


(1)  ОВ C 55, 7.3.2009 г.


Top