EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006FJ0062

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 13 февруари 2007 г.
Daniela Guarneri срещу Комисия на Европейските общности.
Длъжностни лица - Заплата - Семейни надбавки - Надбавка за дете на издръжка - Правило за ненатрупване на националните надбавки.
Дело F-62/06.

European Court Reports – Staff Cases 2007 I-A-1-00051; II-A-1-00275

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2007:24

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

13 февруари 2007 година

Дело F‑62/06

Daniela Guarneri

срещу

Комисия на Европейските общности

„Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Правило за ненатрупване на националните надбавки“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Guarneri иска отмяната, от една страна, на решение на Комисията от 5 август 2005 г., с което в приложение на член 67, параграф 2 от Правилника, от сумата на семейната надбавка за дете на издръжка се приспада сумата на белгийските семейни надбавки за дете сирак, и от друга страна, на решение на органа по назначаването от 14 февруари 2006 г., с което се отхвърля нейната жалба срещу решението от 5 август 2005 г.

Решение: Отменя решението на Комисията от 5 август 2005 г. в частта, в която се приспада сумата на получаваната от жалбоподателката белгийска престация за дете сирак от изплащаната ѝ надбавка за дете на издръжка. Отхвърля исканията в останалата им част. Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски. Съветът, встъпила страна, понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни добавки — Надбавка за дете на издръжка

(член 67, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

Само надбавките, които са сравними и които имат една и съща цел, са подобни надбавки по смисъла на предвиденото в член 67, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица правило за ненатрупване в областта на семейните надбавки. Решаващ критерий за квалифицирането на надбавката като подобна е целта, която се преследва от съответната надбавка.

Предметът на белгийската престация за дете сирак не е същият като този на надбавката за дете на издръжка по член 67, параграф 1, буква б) от Правилника. Всъщност белгийската престация няма за цел да компенсира обичайните разходи, свързани с издръжката и образованието на децата, а особените разходи, които преживелият родител е принуден да поеме поради смъртта на другия родител, който, докато е бил жив, е допринасял за тази издръжка и за това образование. Ето защо тази престация задоволява специфичните нужди на децата сираци и представлява финансова помощ за лицето, което се грижи самò за издръжката на семейството. Нейният правопораждащ факт не е действителната издръжка на едно дете, а отделно обстоятелство, произтичащо от настъпването на риск, а именно смъртта на единия от родителите на детето.

(вж. точки 34, 42, 45 и 46)

Позоваване на:

Съд — 13 октомври 1977 г., Deboeck/Комисия, 106/76, Recueil, стр. 1623, точка 16 ; 13 октомври 1977 г., Emer/Комисия, 14/77, Recueil, стр. 1683, точка 15

Първоинстанционен съд — 11 юни 1996 г., Pavan/Парламент, T‑147/95, Recueil FP стр. I‑A‑291 и II‑861, точка 41 ; 25 януари 2006 г., Weißenfels/Парламент, T‑33/04, Recueil FP стр. I-A-2-1 и II-A-2-1, точка 47

Top