Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0484

Дело C-484/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Първа и шеста директиви ДДС — Принцип на данъчен неутралитет и принцип на пропорционалност — Правила относно закръглянето на размера на ДДС — Закръгляне надолу за всяка отделна стока)

OJ C 223, 30.8.2008, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/9


Решение на Съда (четвърти състав) от 10 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-484/06) (1)

(Преюдициално запитване - Първа и шеста директиви ДДС - Принцип на данъчен неутралитет и принцип на пропорционалност - Правила относно закръглянето на размера на ДДС - Закръгляне надолу за всяка отделна стока)

(2008/C 223/12)

Език на производството: нидерландски

Препращаща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Ищец: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Предмет

Преюдициално запитване — Hoge Raad der Nederlanden — Тълкуване на член 11, A, параграф 1, буква a), на член 22, параграф 3, буква б), първо изречение и параграф 5 от Директива 77/388/ЕИО: Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1) и на член 2, първа и втора алинея от Първа директива 67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъка върху оборота (ОВ 1967, 71, стр. 1301) — Правила относно закръглянето на суми на данъка върху добавената стойност

Диспозитив

1.

При липса на специална общностна правна уредба, държавите-членки определят правилата и методите на закръгляне на размера на данъка върху добавената стойност, като при това те трябва да зачитат принципите, на които се основава общата система на този данък и по-специално принципите на данъчен неутралитет и на пропорционалност.

2.

Общностното право в актуалното му състояние не съдържа никакво конкретно задължение, според което държавите-членки трябва да разрешават на данъчно задължените лица да закръглят данъка върху добавената стойност за всяка отделна стока към по-ниския размер.


(1)  ОВ C 20, 27.1.2007 г.


Top