EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004TJ0491

Решение на Общия съд (трети състав) от 16 май 2007 г.
Merant GmbH срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост.
Дело T-491/04.

European Court Reports 2007 II-00045*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:141

Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 16 май 2007 г. — Merant/СХВП — Focus Magazin Verlag (FOCUS

(Дело T‑491/04)

„Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността „FOCUS“ — По-ранна национална фигуративна марка „MICRO FOCUS“ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94“

Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на идентична или сходна по-ранна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги ( член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 47—65)

Предмет

Жалба срещу Решение на втори апелативен състав на СХВП от 18 октомври 2004 г. (преписка R 542/2002‑2) в рамките на процедура по възражение между Merant GmbH и Focus Magazin Verlag GmbH.

Данни, свързани с преписката

Заявител на марката на Общността:

Focus Magazin Verlag GmbH

Марка на Общността, предмет на спора:

Словна марка „FOCUS“ за стоки и услуги от класове 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 — заявка № 453720

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението:

Merant GmbH

Марка или знак, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението:

Международна фигуративна марка „MICRO FOCUS“ за стоки и услуги от класове 9, 16, 41 и 42

Решение на отдела по споровете:

Частично уважава възражението

Решение на апелативния състав:

Уважава жалбата на Focus Magazin Verlag GmbH и отхвърля възражението на Merant GmbH


Диспозитив

1)

Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 18 октомври 2004 г. (преписка R 542/2002‑2).

2)

СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на жалбоподателя Merant GmbH.

3)

Встъпилата страна Focus Magazin Verlag GmbH понася своите съдебни разноски.

Top