EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000TO0269(01)

Определение на Общия съд (четвърти състав) от 29 януари 2013 г.
Sagar Srl и Baglioni Hotels SpA срещу Европейска комисия.
Жалба за отмяна — Държавни помощи — Намаления на социалноосигурителни вноски в полза на предприятия, установени на територията на Венеция и Киоджа — Решение, с което схемата за помощ се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда възстановяване на изплатените помощи — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание.
Дело T‑269/00.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:35

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.