EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024XC02876

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)

C/2024/2511

OВ C, C/2024/2876, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2876/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2876/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/2876

2.5.2024

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006  (1) )

(текст от значение за ЕИП)

(C/2024/2876)

Решение за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател(и) на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2024) 2511

25 април 2024 г.

хромен триоксид(ЕО № 215-607-8; CAS № 1333-82-0)

Hueck-Engraving GmbH & Co.KG, Helmholtzstrasse 9, 41747, Viersen, Германия

REACH/24/6/0

Функционално хромиране на висококачествени плочи от неръждаема стомана за преси за употреба в производството на висококачествени материали на основата на дървесина

31 декември 2033 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и околната среда, произтичащ от употребата на веществото, а освен това не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии.


(1)   ОЕ L 396, 30 декември 2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението е публикуван на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2876/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top