EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024M11483

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.11483 — MSD HOSPITALITY / ARC CAPITAL / AUBERGE RESORTS) Дело кандидат за опростена процедура

PUB/2024/157

OВ C, C/2024/1646, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1646/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1646/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/1646

22.2.2024

Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.11483 — MSD HOSPITALITY / ARC CAPITAL / AUBERGE RESORTS) Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(C/2024/1646)

1.   

На 13 февруари 2024 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

MSD Hospitality Partners, L.P. („MSD HP“, САЩ), под контрола на BDT & MSD Holdings (САЩ),

ARC Capital Holdings LLC („ARC Capital“, САЩ), дъщерно предприятие на Friedkin Capital Partners L.L.C. („FCP“, САЩ),

Auberge Resorts LLC („Auberge Resorts“, САЩ), понастоящем под едноличния контрол на FCP.

MSD HP и ARC ще придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над Auberge Resorts.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

MSD HP е инвестиционен фонд за недвижими имоти, чиито дейности са насочени към инвестиции във висококачествени луксозни услуги в областта на хотелиерството и ресторантьорството и в недвижими имоти, свързани с хотелиерството и ресторантьорството,

ARC Capital е дъщерно дружество на FCP, което има преки и непреки инвестиции в сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

3.   

Търговските дейности на предприятието Auberge Resorts са следните: Auberge Resorts е дружество за хотелиерство и ресторантьорство, което стопанисва хотели, курорти и жилища в Северна и Централна Америка, Франция, Гърция, и хотел в Италия, който се очаква да бъде отворен за гости през 2024 г.

4.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростено разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

5.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.11483 — MSD HOSPITALITY / ARC CAPITAL / AUBERGE RESORTS

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)   ОВ C 160, 5.5.2023 г., стр. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1646/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top