EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024AS110570

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения — SA.110570Текст от значение за ЕИП.

C/2024/466

OВ C, C/2024/1220, 1.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1220/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1220/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/1220

1.2.2024

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Случаи, в които Комисията няма възражения

SA.110570

(Текст от значение за ЕИП)

(C/2024/1220)

Дата на приемане на решението

22.1.2024

Помощ №

SA.110570

Държава-членка

Италия

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

TCTF: Aid to undertakings performing own-account road haulage transport of goods (re-introduction of SA.108573)

Правно основание

AMENDMENT SUBMITTED TO AS 912 RELATED TO THE CONVERSION OF DECREE-LAW No 145 of 18 October 2023, on „Urgent economic and fiscal measures, in favor of local and regional authorities, to protect employment and for non-deferrable needs“, for the further amendment of Article 14(1)(a) of Decree-Law 144/2022

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

 

Бюджет

Общ бюджет: 69 855 000 EUR

Интензитет

 

Времетраене

22.1.2024 — 30.6.2024

Икономически сектори

Сухопътен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

via Giuseppe Caraci, 36 00157 ROMA

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1220/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top