EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0123(02)

Известие относно прилагането на системата за регистрирани износители на Европейския съюз от Кот д’Ивоар и Мадагаскар по силата съответно на Временното споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Кот д'Ивоар и Временното СИП между ЕС и Източна и Южна Африка 2023/C 23/04

PUB/2023/82

OB C 23, 23.1.2023, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 23/19


Известие относно прилагането на системата за регистрирани износители на Европейския съюз от Кот д’Ивоар и Мадагаскар по силата съответно на Временното споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Кот д'Ивоар и Временното СИП между ЕС и Източна и Южна Африка

(2023/C 23/04)

Настоящото известие се издава за информация на митническите органи, вносителите и икономическите оператори, участващи във вноса в Европейския съюз на продукти с произход от:

Кот д’Ивоар по силата на Временното споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Кот д'Ивоар („Временното СИП“), както и

от Мадагаскар по силата на Временното споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Източна и Южна Африка („Временното СИП между ЕС и ИЮА“).

В допълнение към известие 2022/C 452/06 от 29 ноември 2022 г.Кот д’Ивоар уведоми Европейската комисия, че в съответствие с циркулярно писмо № 2226/MBPE/DGD от 16 ноември 2022 г., износителите от Кот д’Ивоар са регистрирани в системата за регистрирани износители на Европейския съюз („системата REX“). Следователно, считано от 2 декември 2022 г., при внос в ЕС продуктите с произход от Кот д’Ивоар се ползват от преференциалното тарифно третиране съгласно Временното СИП, само след представяне на декларация за произход, изготвена съгласно член 21 от протокол 1 от:

i)

износител от Кот д’Ивоар, регистриран в системата за регистрирани износители, или

ii)

всеки износител от Кот д’Ивоар за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, които съдържат продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6 000 EUR.

След уведомление, отправено от Мадагаскар до Комитета за митническо сътрудничество към Временното СИП между ЕС и ИЮА, за задействане на член 18, параграф 3 от Протокол 1 към временното СИП между ЕС и ИЮА (1), и без да се засягат изключенията, предвидени в член 18, параграф 2 и член 29 от протокол 1, считано от 1 януари 2023 г., при внос в ЕС продуктите с произход от Мадагаскар се ползват от преференциалното тарифно третиране по Временното СИП между ЕС и ИЮА само при представяне на декларация върху фактура, изготвена съгласно член 23 от протокол 1 от:

i)

износител от Мадагаскар, регистриран в системата на ЕС за регистрирани износители, или

ii)

всеки износител от Мадагаскар за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, които съдържат продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6 000 EUR.

От посочената дата член 18, параграф 1, букви а) и б) престава да се прилага при внос в ЕС на продукти с произход от Мадагаскар.


(1)  Изменен с Решение 1/2020 от 14 януари 2020 г. на Комитета по СИП ЕС—ИЮА.


Top