EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M10249

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10249 — DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / GROUPE ECORE HOLDING) (текст от значение за ЕИП) 2023/C 30/01

C/2021/9825

OB C 30, 27.1.2023, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10249 — DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT / GROUPE ECORE HOLDING)

(текст от значение за ЕИП)

(2023/C 30/01)

На 16 декември 2021 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) във връзка с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на френски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32021M10249. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


Top