EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023IP0357

Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2023 г. относно прегледа на пътя на Молдова към ЕС (2023/2838(RSP))

OВ C, C/2024/1189, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1189/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1189/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/1189

23.2.2024

P9_TA(2023)0357

Преглед на пътя на Молдова към ЕС

Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2023 г. относно прегледа на пътя на Молдова към ЕС (2023/2838(RSP))

(C/2024/1189)

Европейският парламент,

като взе предвид неотдавнашните си резолюции относно Република Молдова,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (1), което включва задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (СА/ЗВЗСТ),

като взе предвид кандидатурата на Република Молдова за членство в ЕС от 3 март 2022 г. и последвалото на 23 юни 2022 г. предоставяне от страна на Европейския съвет на статут на страна кандидатка въз основа на положителната оценка от Комисията и в съответствие с позициите, изразени от Европейския парламент,

като взе предвид становището на Комисията от 17 юни 2022 г. относно кандидатурата на Република Молдова за членство в Европейския съюз (COM(2022)0406) и съвместния работен документ на службите на Комисията от 6 февруари 2023 г., озаглавен „Association Implementation Report on the Republic of Moldova“ (Доклад за изпълнението на асоциирането с Република Молдова) (SWD(2023)0041),

като взе предвид аналитичния доклад на Комисията от 1 февруари 2023 г. относно привеждането от Молдова на нейните политики в съответствие с достиженията на правото на ЕС (SWD(2023)0032),

като взе предвид съвместното изявление след седмото заседание на Съвета за асоцииране ЕС — Молдова от 7 февруари 2023 г. и окончателното изявление от 13-ото заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС — Молдова от 23 март 2023 г.,

като взе предвид член 2 и член 49 от Договора за Европейския съюз,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2022 г., от 23 март 2023 г. и от 29 и 30 юни 2023 г.,

като взе предвид актуализираната Програма за асоцииране ЕС — Молдова за периода 2021 — 2027 г. от 22 август 2022 г. и пакета за подкрепа на Република Молдова, представен от Комисията на 28 юни 2023 г.,

като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.

като има предвид, че Република Молдова подаде кандидатурата си за присъединяване към ЕС на 3 март 2022 г. и че от 23 юни 2022 г. насам тя е страна — кандидатка за членство в ЕС;

Б.

като има предвид, че оттогава отношенията между ЕС и Молдова станаха по-интензивни въз основа на взаимния ангажимент за укрепване на политическото им асоцииране; като има предвид, че в заключенията на Съвета от 13 декември 2022 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране се поставя акцент върху по-нататъшното задълбочаване на секторното сътрудничество на ЕС с Молдова и нейното интегриране във вътрешния пазар на ЕС;

В.

като има предвид, че правителството на Република Молдова провежда амбициозен процес на политически, съдебни и институционални реформи и проявява решимостта си и способността си да осъществи деветте стъпки, посочени в становището на Комисията, за да изпълни условията за започване на преговори за присъединяване; като има предвид, че присъединяването към ЕС продължава да бъде процес, основан на заслуги, който изисква критериите за членство в ЕС да бъдат изпълнени;

Г.

като има предвид, че на 22 юни 2023 г. Комисията предостави устно на Съвета актуална информация относно напредъка на Молдова и че в докладите от пакета за разширяването за 2023 г. относно 10-те държави, обхванати от процеса на разширяване, ще бъде включен по-подробен преглед; като има предвид, че в актуалната информация, която Комисията предостави устно на Съвета през юни по искане на държавите — членки на ЕС, нейната преценка е, че са били изпълнени три стъпки (2, 8 и 9) и че е постигнат значителен напредък по три други стъпки (1, 4 и 7);

Д.

като има предвид, че Република Молдова полага огромни усилия и е постигнала значителен напредък при изпълнението на всички условия, посочени от Комисията, а именно като е отстранила недостатъците, установени от Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ и Венецианската комисия относно съдебните реформи и реформата на избирателния кодекс, е увеличила участието на гражданското общество в процесите на вземане на решения, е укрепила защитата на правата на човека, по-специално на уязвимите групи, е подобрила равенството между половете и е водила борба срещу насилието над жени; като има предвид, че предстоящата оценка на Комисията относно напредъка, постигнат от Република Молдова, ще отправи ясно политическо послание и ще окаже значително въздействие върху бъдещето на страната;

Е.

като има предвид, че през юни 2023 г. бе договорен и приоритетният план за действие между ЕС и Молдова, който ще служи като пътна карта за пълното прилагане на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Молдова и по-нататъшната интеграция на Молдова в единния пазар на ЕС със съвместно договорени приоритети за периода 2023 — 2024 г.; като има предвид, че на 28 юни 2023 г. Комисията представи пакет за подкрепа на Република Молдова, който цели преодоляването на въздействието на агресивната война на Русия срещу Украйна и доближаването на Молдова до ЕС;

Ж.

като има предвид, че въпреки драматичните последици от войната в Украйна Република Молдова успя значително да консолидира своята демокрация и да се придържа към траекторията на реформите; като има предвид, че подобренията в демократичната система на страната са отразени в нейния напредък съгласно различни международни индекси: 28-о място от 180 държави в световния индекс за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2023 г. (подобрение спрямо 40-то място през 2022 г.); 91-во място от 180 държави в Индекса за възприятие на корупцията на „Трансперънси интернешънъл“ за 2022 г. (подобрение спрямо 105-то място през 2021 г.); 68-о място от 140 държави в Индекса за върховенството на закона на Световния проект в областта на правосъдието за 2022 г. (подобрение спрямо 73-то място през 2021 г.);

З.

като има предвид, че Руската федерация използва провокации, дезинформация, незаконно финансиране на политически партии, кибератаки и други хибридни средства, за да подкопае стабилността, суверенитета, конституционния ред и демократичните институции на Република Молдова; като има предвид, че подривните дейности на Русия в Молдова имат за цел да подкопаят обществената подкрепа за европейския път, избран от молдовския народ, и да насърчат дестабилизация; като има предвид, че Русия използва своя износ на газ като инструмент за оказване на натиск върху молдовското правителство, включително по отношение на неговата проевропейска ориентация; като има предвид, че използването на енергията като оръжие от страна на Русия допълнително разкри уязвимостта на молдовския енергиен сектор, но връзките на страната с пазара и механизмите на ЕС за газ и електроенергия ѝ помогнаха да се справи с кризата; като има предвид, че през 2022 г. високите цени на енергията доведоха до нарастване на инфлацията с над 30 %, а икономическото производство на Молдова е намаляло с 5,9 % на годишна база в реално изражение; като има предвид, че макар Република Молдова да диверсифицира доставките си на природен газ с цел намаляване на зависимостта от Русия, нейните доставки на електроенергия продължават да зависят до голяма степен от притежаваната от Русия електроцентрала „Кучурган“ в Приднестровския район; като има предвид, че въпреки всички тези опити за дестабилизация молдовският народ и молдовското ръководство остават твърдо решени да следват избрания от тях проевропейски път;

И.

като има предвид, че руски ракети, насочени срещу Украйна, многократно са прелитали над територията на Република Молдова в явно нарушение на суверенитета на Молдова и че на няколко пъти отпадъци от руски ракети са падали на молдовска територия, като са причинили щети и са застрашили живота на цивилни лица; като има предвид, че въздушното наблюдение и противовъздушната отбрана на Молдова спешно се нуждаят от инвестиции и модернизация и че молдовското правителство се обърна към своите западни партньори с искане да предоставят на страната системи за противовъздушна отбрана;

Й.

като има предвид, че на 20 юли 2023 г. ЕС удължи с още една година — до 24 юли 2024 г. — временното суспендиране на митата и системите за входните цени, които все още се прилагат за някои селскостопански продукти от Молдова;

К.

като има предвид, че на 24 април 2023 г. в рамките на общата политика за сигурност и отбрана ЕС създаде мисията за партньорство в Молдова, за да се повиши устойчивостта на сектора на сигурността в областта на управлението на кризи, хибридните заплахи и борбата с чуждестранната манипулация на информация и чуждестранната намеса;

Л.

като има предвид, че на 18 септември 2023 г. Молдова се присъедини като участваща държава в Механизма за гражданска защита на ЕС;

1.

отново потвърждава ангажимента си по отношение на бъдещото членство на Република Молдова в ЕС и признава, че мястото ѝ е в ЕС; счита, че то ще представлява геостратегическа инвестиция в обединена и силна Европа; очаква оценката на Комисията относно изпълнението от Молдова на стъпките, посочени в становището на Комисията като част от пакета за разширяването за 2023 г.;

2.

отново призовава Комисията и Европейския съвет да започнат преговорите за присъединяване към ЕС с Република Молдова преди края на 2023 г.;

3.

подчертава, че е важно процесът на реформи в страната да продължи, не само за да се постигне политическата цел за членство в ЕС, но преди всичко за да се подобри осезаемо жизнения стандарт на населението, особено на по-уязвимите групи, и за да се предоставят на по-младите поколения привлекателни перспективи за живот и работа в страната; посреща със задоволство широката обществена подкрепа в Република Молдова за европейската интеграция на страната, която се вижда от последните проучвания на общественото мнение и от Националното събрание за европейска Молдова от 21 май 2023 г., когато на площад „Велико национално събрание“ в Кишинев се събраха над 80 000 души, за да изразят подкрепата си за европейското бъдеще на Молдова;

4.

призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат финансовата и техническата помощ за Република Молдова, за да се улесни процесът на бърза и ефективна интеграция на страната в ЕС; призовава Комисията бързо да изплати следващия транш от текущата макрофинансова помощ за Република Молдова и да определи допълнителни средства за Молдова по време на преразглеждането на многогодишната финансова рамка през 2023 г.; приветства във връзка с това решението на Европейския съвет за увеличаване на макрофинансовата помощ за Молдова; призовава Комисията да гарантира, че всички нейни бъдещи изисквания ще бъдат ясни и точни, и да избягва определянето на променящи се цели за страните кандидатки; подчертава, че ако Комисията поддържа връзки с органите на ранен етап от изготвянето на политиките и реформите и предоставя техническо съдействие, то това ще позволи на Република Молдова да поддържа бързината и качеството на реформите, необходими за присъединяването към ЕС;

5.

посреща със задоволство предложението на Комисията за създаване на специален механизъм за Украйна в подкрепа на възстановяването, реконструкцията и модернизацията на държавата; отбелязва, че планираното разпределение на до 50 милиарда евро за механизма за периода 2024 — 2027 г. (както за безвъзмездни средства, така и за заеми) ще замени планираната подкрепа за Украйна по Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа; призовава цялата двустранна подкрепа за Украйна, предвидена в Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа, да бъде пренасочена към Република Молдова като съседна на Украйна държава — кандидатка за членство в ЕС, която също е изключително силно засегната от последиците от руската агресивна война срещу Украйна;

6.

призовава Комисията да работи за включването на Република Молдова в преразгледания Регламент за ИПП III (2), включително като увеличи значително общия бюджет за ИПП III и като предостави подкрепа, за да помогне на страната да се подготви по подходящ начин за оптимално използване на предприсъединителните фондове; приветства текущото прилагане на по-широкообхватните СА/ЗВЗСТ и призовава молдовските органи да продължат работата си за тяхното пълно и ефективно прилагане, както и работата си по реформите в областта на демокрацията, управлението и принципите на правовата държава като цяло, като доказателство за амбицията си да се подготвят за членство в ЕС и да бъдат в състояние да изпълняват задълженията си като държава — членка на ЕС; изразява задоволство от представянето през юни 2023 г. на приоритетния план за действие между ЕС и Молдова, който ще служи като пътна карта за пълното прилагане на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия и по-нататъшната интеграция на Молдова в единния пазар на ЕС със съвместно договорени приоритети за 2023 — 2024 г.;

7.

отново призовава за новаторско, допълващо се и гъвкаво взаимодействие между прилагането на Споразумението за асоцииране и процеса на преговори за присъединяване, което да позволи постепенното интегриране на Република Молдова в единния пазар на ЕС въз основа на приоритетен план за действие и съответни секторни програми и да осигури достъп до съответните фондове на ЕС, като даде възможност на молдовските граждани да се възползват от предимствата на присъединяването още по време на процеса, а не едва след неговото приключване;

8.

посреща със задоволство значителните усилия на молдовските органи да следват програмата за реформи, за да се постигне напредък по пътя към членство в ЕС; приветства напредъка, постигнат от Република Молдова по отношение на реформата в сектора на правосъдието, особено в контекста на изпълнението на препоръките на Комисията относно кандидатурата на Молдова за присъединяване; насърчава правителството да работи с всички заинтересовани страни с оглед на провеждането на устойчива и всеобхватна реформа в областта на правосъдието и борбата с корупцията в съответствие с препоръките на ЕС и Венецианската комисия; призовава правителството да продължи работата си по премахването на олигархичните структури, реформата в управлението на публичните финанси, борбата срещу организираната престъпност и реформата на публичната администрация;

9.

подчертава, че абсолютният приоритет е да се укрепят принципите на правовата държава и че той е придобил още по-голямо значение в рамките на процеса на присъединяване към ЕС и продължава да бъде едно от най-важните условия за членството в ЕС, като целта е да се гарантира, че разширяването на ЕС укрепва, а не подкопава ЕС и неговия единен пазар; съответно очаква Република Молдова да продължи и завърши процеса на проверка на членовете на съдебната власт и препоръчва тя да засили координацията между всички институции, които са били създадени с цел борба с корупцията и са компетентни в тази област, и да разработи цялостен подход за борба с корупцията, който да обхваща всички етапи — от превенцията до наказателното преследване;

10.

припомня бързия темп на преобразуващите икономически реформи, които Република Молдова започна, включително като даде тласък на мащабен процес на дерегулиране на своята икономика и намали и ограничи бюрокрацията, като същевременно ускори темпа на цифровата трансформация, за да се подобри бизнес климатът в Молдова и да се улесни стопанската дейност в държавата; припомня, че търговските полезни взаимодействия между Република Молдова и ЕС са значителни и представляват почти половината от търговията на Молдова за миналата година — над 58 % от износа ѝ отива за държави от ЕС;

11.

приветства усилията, предприети за засилване на участието на гражданското общество в процесите на вземане на решения; отбелязва, че порталът за консултации particip.gov.md е актуализиран и понастоящем позволява автоматично изпращане на проекти на политики и законопроекти до заинтересованите страни и събиране на техните коментари и предложения; насърчава органите на властта да продължат да подобряват прозрачността на процеса на вземане на решения и участието на гражданското общество на всички равнища, тъй като това ще засили обществената подкрепа за реформите; приветства всички инициативи на гражданското общество и на международната общност в подкрепа на почтеността в съдебната система и реформите в държавата, по-специално усилията, които повишават осведомеността на широката общественост за положителното въздействие, което една независима, компетентна и ефикасна съдебна система оказва върху ежедневието на гражданите;

12.

приветства споразумението за асоцииране на Република Молдова към Механизма за свързване на Европа, подписано на 9 май 2023 г., и споразумението за участието ѝ в програмата на ЕС за единния пазар, подписано на 8 септември 2023 г.; отново призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят интеграцията на Република Молдова чрез включване на страната в програми, инструменти и агенции на ЕС, като например програмата „Цифрова Европа“, Европейската агенция за околна среда, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), DiscoverEU и програмата „Правосъдие“ (JUST), както и чрез увеличаване на участието на страната в програми, към които вече се е присъединила, например „Еразмус Мундус“; приветства последните събития във връзка с инициативата „роуминг като у дома“ и сигурността, които ще ускорят хармонизирането на законодателството и ще доведат до конкретна полза от по-тесните връзки между ЕС и гражданите на Република Молдова;

13.

призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предоставят политическа, икономическа и хуманитарна подкрепа на Република Молдова, включително чрез Платформата за подкрепа на Молдова;

14.

приветства подновяването на временните мерки за либерализиране на търговията в подкрепа на икономиката на Република Молдова чрез суспендиране на всички тарифни квоти и призовава за тяхното по-нататъшно удължаване; призовава ЕС да предприеме бързи и значителни стъпки за трайно либерализиране на тарифните си квоти, за да осигури предвидимост и да повиши средносрочната и дългосрочната привлекателност на страната за инвеститорите; отново призовава ЕС, предвид структурата на малката молдовска икономика и въз основа на положителни одитни оценки, да продължи да разрешава вноса на молдовски стоки от животински произход и да увеличи финансовата си помощ за молдовските земеделски стопани, засегнати от смущенията на пазара вследствие на войната в Украйна; отбелязва, че гореспоменатите мерки следва да бъдат придружени и от подкрепа за устойчивостта на селскостопанското производство в Молдова;

15.

решително осъжда безпрецедентните хибридни операции, оркестрирани от Руската федерация и провеждани посредством нейните престъпни марионетки, които подкопават изборните процеси в Република Молдова чрез незаконна финансова подкрепа за политически партии, с цел да накърнят сигурността, суверенитета и демократичните основи на страната; в този контекст призовава ЕС да увеличи подкрепата си за усилията на молдовското правителство да предотврати подобна намеса в демократичните процеси в страната, включително чрез допълнителни целеви включвания в списъци за санкции;

16.

призовава всички политически участници да допринесат за осъществяването на европейските стремежи на народа на Молдова, като положат усилия за постигане на консенсус относно най-важните и неотложни реформи, като дадат своя активен принос за законодателната работа на молдовския парламент с цел по-нататъшно хармонизиране на законодателството на Молдова със стандартите на ЕС и като водят диалог с гражданското общество по отношение на всички основни реформи и европейската ориентация на страната; изразява готовност да допринесе за подпомагането и укрепването на парламентарната демокрация в Република Молдова, включително чрез диалога „Жан Моне“, когато е целесъобразно в рамките на вътрешните условия в страната; във връзка с това приветства текущата работа по преразглеждане на процедурния правилник и кодекса за поведение на Парламента на Молдова; във връзка с това призовава да се обмисли засилването на ежедневното сътрудничество между парламента на Република Молдова и Европейския парламент, като се установи постоянно присъствие на служители в парламентите на другата страна, което би могло да доведе до назначаването на постоянен представител на Европейския парламент в молдовския парламент и до покана към молдовския парламент да назначи постоянен представител в Брюксел; счита, че подобно решение би било проактивен знак, че ЕС и Молдова се възползват по най-добрия начин от настоящите възможности помежду си и че ще укрепят обмена на информация, изпълнението на съвместни проекти и бъдещите преговори за присъединяване към ЕС; призовава молдовското правителство да покани представители на гражданското общество да участват и в 35-те работни групи, отговарящи за преговорите по главите за присъединяване към ЕС, и да засили сътрудничеството с гражданското общество с цел да подпомогне напредъка на страната по европейския път;

17.

приветства приемането от Съвета на нова рамка за санкции, насочени срещу действията, целящи дестабилизиране на Молдова, включително опити за подкопаване на нейния суверенитет и независимост чрез корупция; приветства решението на Съвета да използва тази рамка, за да санкционира Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Игор Чайка, Георге Кавкалюк и Марина Таубер; призовава ЕС и националните органи да гарантират надлежното прилагане на тези санкции; призовава съответните приемащи държави и територии да екстрадират Илан Шор и Владимир Плахотнюк, за да бъдат те изправени пред съд в Република Молдова; призовава Комисията и Съвета да укрепят политиката, насочена срещу юридически и физически лица, които се опитват да възпрепятстват или подкопават демократичния политически процес на Република Молдова;

18.

отново призовава руските органи да зачитат независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова, да прекратят провокациите и опитите да дестабилизират страната и да подкопаят нейния конституционен ред и демократични институции, да изтеглят военните си сили от територията на Република Молдова и да подкрепят мирното разрешаване на конфликта в Приднестровието в съответствие с принципите на международното право и с решенията от срещата на високо равнище на ОССЕ в Истанбул през 1999 г.;

19.

призовава ЕС и неговите институции да продължат да подкрепят усилията на Република Молдова за модернизиране на нейната платежна система, така че тя да може да изпълни условията за интеграция в единната зона за плащания в евро;

20.

призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че на Република Молдова се предоставя цялата необходима помощ за укрепване на институционалните ѝ механизми и способността ѝ да реагира на хибридни заплахи; призовава ЕС и неговите държави членки да приведат изцяло в действие и да укрепят Мисията на ЕС за партньорство в Република Молдова (EUPM Moldova), така че тя да може да изпълнява мисията си за повишаване на устойчивостта на Република Молдова; във връзка с това приветства подписването на 29 септември 2023 г. на Споразумението относно статута на EUPM Moldova като важна стъпка към предоставяне на възможност на мисията да изпълни изцяло мандата си; призовава да бъдат осигурени необходимите финансови ресурси за ефективно изпълнение на проектите, по-специално в областта на обучението и оборудването, така че да се укрепят способностите на Република Молдова;

21.

отбелязва със задоволство продължаващата работа в рамките на диалога на високо равнище в областта на политиката и сигурността между ЕС и Република Молдова, насочена към задълбочаването на сътрудничеството в областта на външната политика и политиката на сигурност, повдигането на актуалните будещи безпокойство въпроси, засягащи регионалната сигурност и стабилност, и обсъждането на възможностите за тясна координация и ефективни мерки за помощ и подкрепа; подчертава значението на този диалог в контекста на продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна и преките последици от нея за сигурността и стабилността на политическото, икономическото и социалното положение в Република Молдова; приветства способността на Република Молдова да устои на тези дестабилизиращи обстоятелства и действия; посреща със задоволство по-специално факта, че Република Молдова постепенно засилва координацията си с общата външна политика и политика на сигурност и привежда своите политики в съответствие с нея, което свидетелства за готовността и подготвеността на страната да допринася за общата политика и я отличава по положителен начин от някои други страни кандидатки;

22.

призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да подобрят стратегическата комуникация за ЕС в Република Молдова; призовава Комисията и държавите членки да продължат да поддържат медийната грамотност и независимостта на медиите в Република Молдова, както и да подпомагат цифровото укрепване на критичната ѝ инфраструктура и подмяната на ИКТ системите с руски произход;

23.

приветства подписването на 29 септември 2023 г. на споразумението, което позволява на Република Молдова да стане държава — участничка в Механизма за гражданска защита на ЕС; подчертава, че страната вече се доказа като надежден партньор, като приема и приютява украински граждани, бягащи от войната, и че като се присъединява към Механизма за гражданска защита на ЕС, Република Молдова ще допринесе пряко за повишаване на готовността за действие при извънредни ситуации и за изграждане на по-устойчива система за управление на риска от бедствия в Европа;

24.

призовава ЕС и неговите държави членки да консолидират Центъра на ЕС за подкрепа в областта на вътрешната сигурност и управлението на границите в Молдова, който ще координира подкрепата, предоставяна от ЕС и неговите държави членки на Молдова за укрепване на правоприлагането и по този начин също и за преодоляване на последиците в криминалната сфера и в сферата на сигурността от агресивната война на Русия срещу Украйна;

25.

призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да помагат на Република Молдова да осигури енергийната си независимост, включително чрез увеличаване на нейния производствен капацитет, свързаност, диверсификация и енергийна ефективност; настоятелно призовава ЕС да използва спешно финансиране за укрепване на връзката на Република Молдова към електроенергийната мрежа на ЕС чрез проекти като междусистемната връзка Балци — Сучава; призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат подкрепата си за възстановяването и модернизирането на транспортната инфраструктура на Република Молдова, включително чрез установяване на връзка с европейско междурелсие от Кишинеу до Яш (Румъния), като начин да се подкрепят коридорите на солидарността между ЕС и Украйна и икономиките на Молдова и Украйна;

26.

отново призовава Комисията, предвид предизвикателствата и статута на Република Молдова като страна кандидатка за членство в ЕС, да увеличи допълнително своя персонал, който да се занимава с процеса на присъединяване на страната и да я подкрепя, както в Брюксел, така и в Кишинеу, и да създаде специален отдел за Република Молдова в рамките на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Комисията; призовава Комисията да разшири възможностите на Молдова да участва и наблюдава работата на институциите на ЕС, както и да засили структурирания политически диалог, включително в рамките на Европейския съвет;

27.

възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и парламента на Република Молдова, на Руската федерация, на Организацията на обединените нации, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на Съвета на Европа.

(1)   ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕО) 2021/1529 на Съвета от 15 септември 2021 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (ОВ L 330, 20.9.2021 г., стр. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1189/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top