EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG1014(06)

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/1720 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2022/1943 на Съвета, и в Регламент (EС) 2019/1716 на Съвета, изменен с Регламент за изпълнение 2022/1935 на Съвета, относно ограничителни мерки с оглед на положението в Никарагуа 2022/C 395/08

OJ C 395, 14.10.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 395/8


Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/1720 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2022/1943 на Съвета, и в Регламент (EС) 2019/1716 на Съвета, изменен с Регламент за изпълнение 2022/1935 на Съвета, относно ограничителни мерки с оглед на положението в Никарагуа

(2022/C 395/08)

На вниманието на субектите на данни се предоставя следната информация в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Правното основание за обработването на данни е Решение (ОВППС) 2019/1720 на Съвета (2), изменено с Решение (ОВППС) 2022/1943 на Съвета (3), и Регламент (EС) 2019/1716 на Съвета (4), изменен с Регламент за изпълнение 2022/1935 на Съвета (5), относно ограничителни мерки с оглед на положението в Никарагуа.

Администратор на това обработване на данни е отдел RELEX.1 в генерална дирекция „Външни отношения“ (RELEX) на Генералния секретариат на Съвета (ГСС), с който можете да се свържете на адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

С длъжностното лице по защита на данните в ГСС можете да се свържете на:

Длъжностно лице по защита на данните

data.protection@consilium.europa.eu

Целта на обработването на данните е съставяне и актуализиране на списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни мерки съгласно Решение (ОВППС) 2019/1720, изменено с Решение (ОВППС) 2022/1943, и Регламент (ЕС) 2019/1716, изменен с Регламент за изпълнение 2022/1935.

Субектите на данни са физическите лица, които отговарят на критериите за включване в списъка, определени в Решение (ОВППС) 2019/1720, изменено с Решение (ОВППС) 2022/1943, и Регламент (ЕС) 2019/1716, изменен с Регламент за изпълнение 2022/1935 на Съвета.

Събраните лични данни включват данни, необходими за точната идентификация на съответното лице, изложението на мотивите и всички други данни, свързани с тях.

Събраните лични данни могат да се предоставят при необходимост на Европейската служба за външна дейност и на Комисията.

Без да се засягат ограниченията съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, упражняването на правата на субектите на данни, като правото на достъп, както и правото на коригиране и на възражение, ще бъде осигурено в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Личните данни се съхраняват за период от 5 години след датата на заличаване на субекта на данните от списъка на лицата, подлежащи на ограничителните мерки, или след изтичането на срока на действие на мярката, или за периода на съдебното производство, ако е образувано такова.

Без да се засягат които и да било средства за съдебна, административна или извънсъдебна защита, субектите на данни имат право да подадат жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.

(2)  OВ L 262, 15.10.2019 г., стр. 58.

(3)  OВ L 268, 14.10.2022 г., стр. 22.

(4)  OВ L 262, 15.10.2019 г., стр. 1.

(5)  OВ L 268, 14.10.2022 г., стр. 5.


Top