EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0916(02)

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз 2022/C 356/02

C/2022/6640

OJ C 356, 16.9.2022, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 356/2


Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

(2022/C 356/02)

В съответствие с член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2658/87 (1) на Съвета Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2) се изменят, както следва:

На стр. 379 се добавя следната обяснителна бележка:

„8711 60 10

Велосипеди, велосипеди с три колела и велосипеди с четири колела, с подпомагане на въртенето на педалите, оборудвани със спомагателен електрически двигател с номинална продължителна мощност, непревишаваща 250 W

Тази подпозиция включва електрическите велосипеди с педали, даващи възможност за различни „режими на колоездене“, които могат да бъдат избирани измежду: а) режим на подпомагане на въртенето на педалите със спомагателен електрически двигател, б) режим на задвижване само чрез въртене на педалите (без подпомагане от електрически двигател) или в) режим на задвижване само от електрически двигател. Режимът може да бъде сменян например чрез модул за управление, монтиран на кормилото на велосипеда, или чрез приложение за мобилен телефон.

8711 60 90

Други

Обяснителната бележка към подпозиция 8711 60 10 се прилага, с необходимите изменения, за велосипеди с подпомагане на въртенето на педалите, със спомагателен електрически двигател.“


(1)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(2)  ОВ С 119, 29.3.2019 г., стр. 1.


Top