EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0905(01)

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията 2022/C 339/05

PUB/2022/754

OJ C 339, 5.9.2022, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 339/5


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2022/C 339/05)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ДОКУМЕНТ

„Navarra“

PDO-ES-A0127-AM03

Дата на съобщението: 14.6.2022 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СМЕСВАНЕ НА ВИНА РОЗЕ С ЧЕРВЕНИ ВИНА

Въвежда се възможността за смесване на червено вино от съответна реколта с вино розе от предходната реколта или за добавянето му към него, при условие че делът на виното розе не надвишава 15 % от получения общ обем.

Изменени са точка 3б, буква в) от продуктовата спецификация и точка 5.1 от единния документ.

Изменението се класифицира като стандартно изменение съгласно член 14, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията, тъй като не включва промяна на името на наименованието за произход; не се състои в промяна, заличаване или добавяне на категория лозаро-винарски продукт съгласно част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013; не може потенциално да доведе до недействителност на връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i) или член 93, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1308/2013; не води до допълнителни ограничения по отношение на предлагането на продукта на пазара.

След края на извънредното положение, обявено с Кралски указ 926/2020 от 25 октомври и удължено с Кралски указ 956/2020 от 3 ноември до 9 май 2021 г., и постепенното премахване на извънредните мерки, приети от правителството (ограничаването на правата на движение на населението, пълно затваряне на сектора на хотелиерството и ресторантьорството и затваряне на границите, наред с другото), стана ясно, че съществува тенденция от страна на обществото към нормализиране, което ще окаже положително въздействие върху пазара на вино и ще насърчи увеличението на потреблението.

Вината, които бяха най-силно засегнати от ограничителните мерки, приети в резултат на здравната криза във връзка с COVID, са вината розе, тъй като голяма част от консумацията на тези вина се осъществява през пролетта и лятото. От есента насам потреблението е намаляло рязко и е продължило да следва тази тенденция поради наличието на извънредно положение и горепосочените ограничителни мерки; през изминалата година това положение можа да бъде коригирано посредством въведеното извънредно и временно изменение в точка 3.б, буква в) от продуктовата спецификация, инициирано от Регулаторния съвет, което имаше много положителни последици за нашите производители.

Положителният ефект от горепосоченото изменение показва, че извънредната и временна мярка трябва да бъде въведена за постоянно предвид нейните отлични резултати, тъй като е позволила да се избегне продължителната във времето продажба на вино розе, като така се е гарантирало неговото качество и се е предотвратило забавянето на следващата реколта, запазвайки по този начин неговата конкурентоспособността.

Предложеното изменение е в съответствие с европейското законодателство, тъй като в член 7 „Определение на купажирането“, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията от 12 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета се посочва: „За целите на прилагането на настоящия параграф виното розé се разглежда като червено вино“.

Качеството на младите червени вина от новата реколта ще бъде повишено, а органолептичните им характеристики дори ще бъдат подобрени; първичните аромати, мокотата, танините и т.н. оказват положително въздействие върху качеството и отличителния характер на вината със ЗНП „Navarra“ като отговарят на аналитичните характеристики, посочени в точка 2.а, буква в) от спецификацията на ЗНП „Navarra“.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование/наименования

Navarra

2.   Вид географско означение

ЗНП — защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

3.

Ликьорно вино

4.   Описание на виното или вината

1.   Бяло вино

От бледожълт до златистожълт цвят, бистро и блестящо. Ароматът е със среден до висок интензитет, без недостатъци и с плодови и/или цветни и/или растителни нотки. На вкус виното е балансирано, с добре интегрирана киселинност, плодов ретроназален мирис и среден до силен послевкус.

*

Ако съдържанието на остатъчна захар е по-високо от 5 g/l, съдържанието на серен диоксид не надвишава 300 mg/l. Всички аналитични пределни стойности, които не са обхванати в спецификацията, са в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

10,5

Минимална обща киселинност

meq/l

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

12,5

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

190

2.   Отлежало в дървена бъчва бяло вино (ферментирало в бъчва, Crianza, Reserva, Gran Reserva).

От сламеножълт до златистожълт цвят, с кехлибарени оттенъци, бистро и блестящо. Ароматът е със среден до висок интензитет, без недостатъци и с дървесни и/или пикантни нотки и/или нотки на пушено. На вкус е балансирано, с добре интегрирана киселинност, дървесен ретроназален мирис и среден до силен послевкус.

Ако съдържанието на остатъчна захар е по-високо от 5 g/l, съдържанието на серен диоксид не надвишава 300 mg/l.

Всички аналитични пределни стойности, които не са обхванати в спецификацията, са в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

10,5

Минимална обща киселинност

meq/l

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

15

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

190

3.   Бяло вино, произведено от заразено със сиво гниене (Botrytis) грозде

От бледожълт до златистожълт цвят, с кехлибарени оттенъци, бистро и блестящо. Ароматът е със среден до висок интензитет, без недостатъци и с плодови и/или цветни и/или растителни нотки. На вкус виното е балансирано, с добре интегрирана киселинност, плодов ретроназален мирис и среден до силен послевкус.

Летливата киселинност се увеличава с 1 meq/l за всеки градус естествено действително обемно алкохолно съдържание над 10 %.

Всички аналитични пределни стойности, които не са обхванати в спецификацията, са в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

10,5

Минимална обща киселинност

meq/l

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

13

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

190

4.   Вино розе

Розовеещ цвят, бистро и блестящо. Ароматът е със среден до висок интензитет, без недостатъци и с цветни аромати и/или аромати на червени и черни плодове. На вкус виното е балансирано, с добре интегрирана киселинност, с ретроназален мирис на червени и черни плодове и/или сладък ретроназален мирис и среден до силен послевкус.

Всички аналитични пределни стойности, които не са обхванати в спецификацията, са в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11

Минимална обща киселинност

meq/l

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

12,5

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

190

5.   Отлежало в дървена бъчва вино розе (ферментирало в бъчва, Reserva).

Розовеещ цвят, бистро и блестящо. Ароматът е със среден до висок интензитет, без недостатъци и с дървесни аромати и/или аромати на червени и черни плодове. На вкус виното е балансирано, с добре интегрирана киселинност, дървесен ретроназален мирис и среден до силен послевкус.

Всички аналитични пределни стойности, които не са обхванати в спецификацията, са в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11

Минимална обща киселинност

meq/l

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

15

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

190

6.   Червено вино

Пурпурен до рубиненочервен цвят, бистро и блестящо. Ароматът е със среден до висок интензитет, без недостатъци и с плодови и/или дървесни нотки. На вкус виното е балансирано, със средна плътност, плодов и/или дървесен ретроназален мирис и среден до силен послевкус.

Всички аналитични пределни стойности, които не са обхванати в спецификацията, са в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11,5

Минимална обща киселинност

meq/l

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

12,5

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

140

7.   Отлежало в дървена бъчва червено вино (Roble, Crianza, Reserva или Gran Reserva).

От пурпурночервен до червен цвят с ръждивокафяви оттенъци, бистро и блестящо. Ароматът е със среден до висок интензитет, без недостатъци и с плодови нотки, дървесни и/или пикантни нотки и/или нотки на пушено. На вкус виното е балансирано, със средна до висока плътност, дървесен ретроназален мирис и среден до силен послевкус.

Всички аналитични пределни стойности, които не са обхванати в спецификацията, са в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11,5

Минимална обща киселинност

meq/l

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

16,67

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

140

8.   Ликьорно вино

При белите: от бледожълт до махагоново кафяв цвят, бистро и блестящо. При червените: от пурпурночервен до червен цвят с ръждивокафяви нотки, бистро и блестящо. Ароматът е с висок интензитет, без недостатъци, с нотки на узрели или стафидирани плодове. На вкус виното е балансирано, със средна до висока плътност, ретроназален мирис на узрели или стафидирани плодове и среден до силен послевкус.

Всички аналитични пределни стойности, които не са обхванати в спецификацията, са в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

15

Минимална обща киселинност

meq/l

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

190

5.   Винопроизводствени практики

5.1.   Специфични енологични практики

1.   Метод на отглеждане

Гъстотата на засаждане е най-малко 2 400 корена на хектар.

Напояването на лозята е разрешено, като се използват локални системи. Напояването, при което не се използват локални системи (напояване чрез наводняване, напояване чрез дъждуване), се разрешава до 8 август всяка година.

2.   Специфична енологична практика

Бяло вино: само бяло грозде. Допуска се студена мацерация.

Вина розе: само червено грозде. Максималният разрешен обем на мъстта, получена при отделяне на сока, е 40 l на 100 kg грозде.

Червени вина: Само червено грозде. Червено вино от следващата реколта може да се смесва с вино розе или към него да се добави вино розе, при условие че делът на виното розе не надвишава 15 % от получения общ обем.

Ликьорни вина: Прибавянето на винен спирт ≥ 96 % об. или на смес от такъв спирт и мъст, ферментираща мъст или вино от Moscatel de Grano Menudo или Garnacha Tinta и Garnacha Blanca с естествено алкохолно съдържание >12 % об. Когато те са преминали процес на стареене, може да се добави мъст, чието концентриране е извършено чрез пряко загряване, Moscatel de Grano Menudo и/или Garnacha Tinta и/или Blanca.

3.   Приложимо ограничение при производството на вината

Употребата на преси с непрекъснато действие за производството на вина, обхванати от ЗНП, остава забранена.

Началото на процеса на стареене започва на 1 октомври на годината на прибиране на реколтата.

5.2.   Максимални добиви

1.   Бели сортове грозде

9 200 килограма грозде от хектар

64,40 хектолитра от хектар

2.   Червени сортове грозде

8 000 килограма грозде от хектар

56 хектолитра от хектар

3.   Вино розе

8 000 килограма грозде от хектар

32 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

Общини:

Област I: Няма

Област II: Lumbier, Lónguida, Romanzado, Urraul Bajo и Urraul Alto.

Област III: Obanos, Añorbe, Muruzabal, Tiebas -Muruarte de Reta, Adios, Legarda, Uterga, Guirguillano, Puente la Reina, Artazu, Echauri, Ucar, Tirapu, Vidaurreta, Enériz, Cizur.

Област IV: всички общини с изключение на Genevilla, Cabredo, Marañón, Aras, Bargota, Viana, Aguilar de Codes, Zuñiga, Etayo, Ancín, Salinas de Oro, Lezaún и Abárzuza.

Област V: всички общини с изключение на Petilla de Aragón.

Област VI: всички с изключение на Mendavia, San Arian, Azagra, Andosilla и Sartaguda.

Област VII: всички с изключение на Cortes, Cabanillas, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada и Buñuel.

7.   Винен(и) сорт(ове) грозде

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA

GARNACHA TINTA

GRACIANO

MACABEO - VIURA

MERLOT

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

TEMPRANILLO

8.   Описание на връзката или връзките

8.1.   Вино

Районът, обхванат от ЗНП „Navarra“, се намира в географски район в северната част на Иберийския полуостров, който е идеален за отглеждането на лози. Климатът там е средиземноморски с влияние от Атлантическия океан в северозападния регион, със студен и сух вятър, преобладаващ в целия район. Средното количество валежи е от 400 до 500 mm. Почвите са средно каменисти, с високо съдържание на варовик и глинесто-праховита структура.

Тези географски условия допринасят за средната до висока киселинност на вината, органолептичните усещания за свежест и балансиран вкус, както и за определен минерален характер, дължащ се на типологията на почвите.

8.2.   Ликьорно вино

По същество вината се произвеждат от сортовете Moscatel de Grano Menudo, Garnacha Tinta и Garnacha Blanca, които са местни сортове в Навара и се характеризират със завършеност, мазна консистенция и високо съдържание на захар, аромат на стафидирано грозде и добър баланс между сладки и киселинни вкусове. Силната наситеност на вкуса се дължи на специфичните климатични условия, характеризиращи се с изключително сух климат, високи температури през периода на растеж, малко количество валежи и постоянен недостиг на вода.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Правна уредба:

Съдържа се в националното законодателство

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

Типографските знаци, използвани за обозначаване на името на ЗНП, при никакви обстоятелства не може по размер да бъдат по-малки от 3 mm или по-големи от 9 mm и трябва да са ясни, четливи, незаличими и не прекомерно сбити, като означението не може да заема повече от половината от общата ширина на етикета.

Задължително се поставя логото на ЗНП, чийто диаметър не може да бъде по-малък от 8 mm или по-голям от 11 mm.

Връзка към продуктовата спецификация

https://cutt.ly/9H0Dv6L


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.


Top