EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10884

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2022/C 446/08

PUB/2022/1463

OJ C 446, 24.11.2022, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/33


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 446/08)

1.   

На 14 ноември 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

EP Corporate Group, a.s. („EPCG“, Чехия), под едноличния контрол на г-н Daniel Křetínský,

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., („JTCP“, Чехия), под непрекия контрол на PT Equity Investments SICAV, чешки инвестиционен фонд, учреден от г-н Patrik Tkáč и J&T Private Equity Group Limited („JTPEG“, Кипър),

Eroski, S. Coop, („Eroski“, Испания), принадлежащо на EROSKI Group,

Supratuc2020, S.L. („Supratuc2020“, Испания), под съвместния контрол на EPCG, E-Commerce and Media Investments, a.s. („ECMI“, Чехия) и Eroski.

EPCG, JTCP и Eroski ще придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над Supratuc2020.

Концентрацията се извършва посредством договор или по друг начин.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

EPCG е инвестиционно холдингово дружество с дейност основно в областта на енергетиката, инфраструктурата и медиите. Крайният собственик на EPCG е един от водещите инвеститори, наред с другото, в сектора на дистрибуцията на храни в Европа.

JTCP е чешко холдингово дружество, което понастоящем не извършва дейност нито в сектора на храните, нито на който и да е вертикално свързан пазар в Испания или в международен план.

Като потребителска кооперация Eroski е дружество за доставки, потребителска организация и съвместен проект, в който потребителите и служителите имат водеща роля и власт. То е водещото дружество на EROSKI Group, кооперация за доставки на дребно на потребителски стоки и услуги за ежедневна употреба в Испания и е референтно дружество за регионите Галисия, Страната на баските, Навара, както и Каталония и Балеарските острови (чрез Supratuc2020).

Supratuc2020 е испанско холдингово дружество със 100 % собственост в две предприятия, занимаващи се с продажба на дребно на потребителски стоки за ежедневна употреба в Испания: Caprabo и Cecosa. Дейностите на Supratuc2020 са насочени към продажбата на дребно на потребителски стоки за ежедневна употреба чрез супермаркети, разположени съответно в испанските региони на Каталуня (чрез Caprabo) и Балеарските острови (през Cecosa).

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top