EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10829

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10829 – KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2022/C 255/07

PUB/2022/757

OB C 255, 4.7.2022, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 255/7


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10829 – KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 255/07)

1.   

На 24 юни 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

KKR & Co. Inc. (САЩ),

Hitachi Transport System, Ltd. (Япония).

KKR & Co. Inc. ще придобие по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие Hitachi Transport System.

Концентрацията се извършва посредством публичен търг, обявен на 28 април 2022 г.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

KKR & Co. е глобално инвестиционно дружество, което предлага алтернативно управление на активи, както и капиталови пазари и застрахователни решения. KKR спонсорира инвестиционни фондове, които инвестират в частни капиталови, кредитни и недвижими активи, и има стратегически партньори, които управляват хедж фондове.

Hitachi Transport System е дружество със седалище в Япония, което извършва дейност в областта на предоставянето на общи договорни логистични услуги и спедиторски услуги.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10829 – KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top